Huawei : เพราะเหตุใด ARM แบน Huawei เป็นหมัดที่หนักกว่าการไม่ให้ใช้ Android

Huawei : เพราะเหตุใด ARM แบน Huawei เป็นหมัดที่หนักกว่าการไม่ให้ใช้ Android

Huawei : เพราะเหตุใด ARM แบน Huawei เป็นหมัดที่หนักกว่าการไม่ให้ใช้ Android
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวานสื่อต่างประเทศรายงานอย่างเป็นทางการแล้วกรณี ARM แบน Huawei อย่างเป็นทางการ โดยทำตามคำสั่งของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา แต่คำถามคือ การที่ ARM แบน Huawei นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงกว่าการที่บริษัทไม่สามารถใช้งาน Android ได้หรือไม่?

คำตอบคือ ร้ายแรงกว่าอย่างมาก ปัจจุบันชิปประมวลผลบนสมาร์ตโฟนไม่ว่าจะเป็น Snapdragon ของ Qualcomm, ชิป A-series ของ Apple, Exynos ของ Samsung, Helio ของ MediaTek และ Kirin ของ Huawei ต่างใช้สถาปัตยกรรมของ ARM ทั้งสิ้น นั่นหมายความว่าทุกบริษัทต้องมีใบอนุญาตจาก ARM ก่อนจึงจะสามารถออกแบบและทำชิปประมวลผลออกมาได้

ปัจจุบันนักพัฒนาแอปพลิเคชั่นไม่ว่าจะระบบ iOS หรือ Android ต่างเขียนขึ้นมาเพื่อให้สามารถใช้งานบนพื้นฐานของสถาปัตยกรรม ARM ได้ หาก Huawei ถูก ARM แบน นั่นหมายความว่า ชิปประมวลผลรุ่นใหม่ๆ ที่จะเปิดตัวภายในอนาคต จะไม่สามารถออกแบบบนสถาปัตยกรรม ARM ได้ อย่าง Kirin 985 ที่จะถูกใช้ใน Huawei Mate 30 ก็อาจจะไม่ได้ถูกเข็นออกมาใช้ ซึ่งอยู่กับข้อตกลงระหว่าง ARM และ Huawei อีกที

แล้วการไม่ใช้สถาปัตยกรรม ARM จะส่งผลอย่างไร? อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าทุกแอปพลิเคชั่นถูกเขียนออกมาให้รองรับ ARM เมื่อ Huawei ไม่สามารถใช้ชิปประมวลผลที่ออกแบบตามสถาปัตยกรรม ARM ได้ ก็ต้องเปลี่ยนไปใช้สถาปัตยกรรมแบบอื่น ผลที่ตามมาคือนักพัฒนาทุกคนจะต้องศึกษาสถาปัตยกรรมใหม่นี้ และต้องเขียนแอปพลิเคชั่นออกมาให้ใช้งานกับชิปประมวลผลใหม่ของ Huawei เท่านั้น!

ไม่ใช่แค่ชิปประมวลผล Kirin บนสมาร์ตโฟนเท่านั้นที่ใช้สถาปัตยกรรมของ ARM แต่ยังมีชิปประมวลผลสำหรับเซิฟเวอร์อย่าง Kunpeng ที่ออกแบบบนสถาปัตยกรรม ARM เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ช่วงแรกนี้อาจจะหายห่วงได้อยู่เพราะมีรายงานว่า Huawei มีใบอนุญาตถาวรของ ARMv8 อยู่ในมืออยู่แล้ว แต่หลังจากนี้ Huawei อาจเลือกออกแบบชิปประมวลผลสถาปัตยกรรมแบบใหม่เป็นของตัวเองออกมา