Microsoft ปล่อยคำเตือนให้กับผู้ใช้ Windows 7 อัปเดตเป็น Windows 10 ก่อนขึ้นปีหน้า

Microsoft ปล่อยคำเตือนให้กับผู้ใช้ Windows 7 อัปเดตเป็น Windows 10 ก่อนขึ้นปีหน้า

Microsoft ปล่อยคำเตือนให้กับผู้ใช้ Windows 7 อัปเดตเป็น Windows 10 ก่อนขึ้นปีหน้า
S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

เหลือเวลาอีกไม่ถึงปีที่ Windows 7 จะต้องหยุดการ Support ทั้งหมดภายในเดือน มกราคม ปี 2020 ตอนนี้ Microsoft ได้ส่งคำเชิญให้ผู้ใช้ Windows 7 อัปเดตเป็น Windows 10

คำเตือนดังกล่าวจะส่งตั้งแต่เดือนเมษายน 2019 จนกว่าจะเลิก Support ฉะนั้นใครใช้ Windows 7 อยู่ก็อย่าลืมอัปเดตเป็นระบบปฏิบัติการใหม่อย่าง Windows 10 นอกจากเรื่องความปลอดภัย แต่ยังเป็นการขยายการ Support ต่อนั่นเอง

>> สิ่งที่ควรทำก่อนที่ Windows 7 จะได้รับการแจกแพ ไม่อัปเดตอีกต่อไป