โปรโมชั่นของ Banana IT ในงาน Thailand Mobile Expo 2019