YouTube Rewind 2018 ยังถูก Dislike เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเกิดเพราะอะไร?

YouTube Rewind 2018 ยังถูก Dislike เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเกิดเพราะอะไร?

YouTube Rewind 2018 ยังถูก Dislike เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเกิดเพราะอะไร?
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ดังที่ช่วงนี้รู้กันดีว่า YouTube Rewind 2018 ซึ่งเป็นคลิปที่ทาง YouTube รวมความประทับใจในรอบปี 2018 ของทาง YouTube ทำออกมา ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมา แต่กลับกลายเป็นว่ามีเป็นคลิปที่มี Dislike มากที่สุด ซึ่งมากกว่าคลิปที่เคยมี Dislike มากที่สุดมาก่อนอย่างเพลง Baby ของ Justin Bieber ใน YouTube ด้วย

แต่มาจนถึงตอนนี้ก็ยิ่งมี Dislike เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สื่อต่างประเทศจึงตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะอะไร

ซึ่งมีการวิเคราะห์กันว่าเกิดจากแต่เดิม YouTube Rewind นั้นเป็นการเป็นการรวมความประทับใจที่เกิดจากความนิยมของคลิปใน YouTube แต่ละปี แต่หลังๆ เริ่มมีเรื่องของการอิงโฆษณาเข้ามาเกี่ยวข้อง เอาคลิปดังกล่าวมายิงเป็น Ads มากเกินไป มีเกม Fortnite เข้ามามากเกินไป และคนที่ไม่ได้เป็น Youtuber ดันมาปรากฎในคลิป และ Youtuber ดังๆ อย่าง PiwDiePie ก็ไม่ปรากฎในคลิปของปี 2018 ทำให้หลุดออกจากการทำเพื่อสรุปความนิยมประจำปี

แต่กรณี PiwDiePie ก็เคยมีดราม่าด้านเนื้อหากับทาง YouTube เช่นกัน อาจเป็นไปได้ว่าทำไมถึงไม่ปรากฎใน YouTube Rewind แต่ก็มีข้อสงสัยว่าทำไม Jake Paul ก็มีดราม่าเช่นกันแต่ดันมาปรากฎในคลิปได้

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook