Adobe เปิดตัว Photoshop CC สำหรับ iPad ที่หน้าตาเหมือนกับคอมพิวเตอร์

Adobe เปิดตัว Photoshop CC สำหรับ iPad ที่หน้าตาเหมือนกับคอมพิวเตอร์

Adobe เปิดตัว Photoshop CC สำหรับ iPad ที่หน้าตาเหมือนกับคอมพิวเตอร์

หลังจากที่ Adobe มีการเปิดเผยว่าจะมีหน้าว่าจะมี Photoshop CC เวอร์ชั่นจัดเต็มกับ iPad ล่าสุดได้มีการเปิดเผยหน้าตาเวอร์ชั่นใหม่ของ Photoshop CC ออกมาแล้ว

ลักษณะมีการเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชั่นก่อนอย่าง Photoshop Fix and PS Express ที่ยังขาดไปบางฟังก์ชั่น ก็ถือว่าสมบูรณ์ขึ้น และเวอร์ชั่นนี้รองรับกับ ApplePencil, นิ้วมือ ด้วย และใช้ File PSD ได้แล้ว แต่ทั้งหมดนี้ใช้ได้กับ iPad Pro เท่านั้น ส่วน iPad ปกติยังคงใช้ได้ในเวอร์ชั่นเดิม

และอนาคตอาจจะมีการเพิ่ม Lightroom และ Illustrator  ออกมาในอนาคต