Google ปรับปรุงหน้าตาของ Apps เครื่องคิดเลข มีการนำ "Material Design" มาใช้

Google ปรับปรุงหน้าตาของ Apps เครื่องคิดเลข มีการนำ "Material Design" มาใช้

นานๆ แล้วสำหรับหน้าตาของ Apps เครื่องคิดเลขใน Android ที่ยังคงใช้หน้าตาเดิมมาตั้งแต่สมัยโบราณมานานแล้ว ถือว่าเป็นอีกอีก Apps ใช้งานง่ายและหน้าตา Classic

แต่ตอนนี้ถึงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาอย่างมากด้วยการนำการออกแบบ Material Design มาใช้งานอย่างในเวอร์ชั่น 7.5 ที่หลายคนได้มองเห็นอยู่ และมีอีกข้อดีคือ สามารถใช้งาน Dark Mode หรือสามารถเปลี่ยนหน้าตาใหม่ และสามารถเปลี่ยนได้ทั้ง Portrait หรือ Landscape ก็ได้

อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่สนใจตอนนี้ก็สามารถอัปเดตบนมือถือของคุณได้เลย