โปรโมชั่นมือถือวันสุดท้ายของงาน Thailand Mobile Expo 2018 Hi End