เตรียมพิจารณาออกกฎหมาย มือถือเสียภายใน 6 เดือน ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยน หรือเรียกค่าเสียหายได้

เตรียมพิจารณาออกกฎหมาย มือถือเสียภายใน 6 เดือน ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยน หรือเรียกค่าเสียหายได้

เตรียมพิจารณาออกกฎหมาย มือถือเสียภายใน 6 เดือน ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยน หรือเรียกค่าเสียหายได้
thaimobilecenter

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐบาลเตรียมพิจารณาออกกฎหมาย มือถือเสียภายใน 6 เดือน ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยน หรือเรียกค่าเสียหายจากผู้ประกอบการได้

หลายท่านน่าจะเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการเคลมสมาร์ทโฟน ที่ผู้จัดจำหน่ายบางรายกำหนดเงื่อนไขให้เปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ภายในระยะเวลา 7 วันเท่านั้น ซึ่งในบางครั้งอาการชำรุดของสมาร์ทโฟนอาจปรากฏให้เห็นหลังจากผ่านระยะเวลาประกันเปลี่ยนเครื่องภาย 7 วันไปแล้ว แต่ล่าสุดเงื่อนไขดังกล่าวอาจขยายเวลาให้นานมากขึ้นก็เป็นได้ หลังล่าสุดได้มีการผ่านร่าง พ.ร.บ. ฉบับใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยเมื่อไม่นานมานี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อความชำรุดของสินค้า ซึ่งจุดที่น่าสนใจของร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวก็คืือ ผู้บริโภคอย่างเราๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ซื้อแบบเงินสด หรือซื้อแบบผ่อนชำระ จะได้รับสิทธิในการเรียกร้องกับผู้ประกอบการได้โดยตรง ถ้าหากได้รับความเดือดร้อนจากสินค้าที่ซื้อ หรือหากพบว่าสินค้าเหล่านั้นมีความชำรุด หรือมีข้อบกพร่องขึ้น ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า ซึ่งร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวจะเน้นคุ้มครองสินค้าที่ผู้บริโภคตรวจสอบเองได้ยากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นก่อนหรือหลังซื้อ ยกตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ หรือรถยนต์ เป็นต้น โดยผู้บริโภคสามารถเรียกค่าเสียหาย, เรียกร้องทำการซ่อมแซมสินค้าได้ 2 ครั้ง หรือขอเปลี่ยนสินค้าเป็นตัวใหม่ได้

อย่างไรก็ตาม ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้ในตอนนี้ รวมทั้งยังมีรายละเอียด และเงื่อนไขบางจุดที่ยังต้องมีการระบุให้ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น คำว่า ชำรุด หรือบกพร่อง ของตัวสินค้า จะครอบคลุมอาการใดบ้าง ซึ่งคงต้องติดตามกันต่อไปครับ