[Printer Tips] ลดปัญหากระดาษติดในปริ้นเตอร์ และการแก้ไข ยืดอายุการใช้งาน ประหยัดค่าใช้จ่าย

[Printer Tips] ลดปัญหากระดาษติดในปริ้นเตอร์ และการแก้ไข ยืดอายุการใช้งาน ประหยัดค่าใช้จ่าย

[Printer Tips] ลดปัญหากระดาษติดในปริ้นเตอร์ และการแก้ไข ยืดอายุการใช้งาน ประหยัดค่าใช้จ่าย
notebookspec

สนับสนุนเนื้อหา

ในการปริ้นงานเอกสารต่อเนื่องจำนวนมาก โอกาสที่จะเกิดปัญหากระดาษติด จนทำให้เครื่องค้าง และไม่สามารถทำงานต่อไปได้ ก็ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตผลในงานได้เช่นกัน ยิ่งหากเป็นช่วงงานที่เร่งรีบ ไม่มีใครอยากเจอกับปัญหากระดาษติดนี้อย่างแน่นอน เพราะนอกจากจะเสียเวลาในการแก้ไข ทำให้งานล่าช้าแล้ว ก็ยังทำให้เสียค่าใช้จ่ายไปเปล่าประโยชน์ เนื่องจากเสียทั้งหมึก กระดาษและค่าไฟ ซึ่งอาจรวมถึงค่าซ่อมแซมในอนาคต

ฉะนั้นการป้องกันหรือระวังไม่ให้เกิดปัญหากระดาษติดในเครื่องปริ้นก็เป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจ

สิ่งที่ต้องระวัง

1

  • เลือกกระดาษให้เหมาะสมกับเครื่องปริ้นเตอร์ : หลายครั้งที่ผู้ใช้ละเลยหรือไม่ได้คำนึงในการเลือกกระดาษให้เหมาะสมกับเครื่องปริ้น หรือตามที่ระบุเอาไว้ตามที่ผู้ผลิตแนะนำ ซึ่งการนำกระดาษที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ตรงกับเครื่องปริ้นมาใช้นั้น อาจทำให้การดึงกระดาษผิดปกติหรือทิ้งสิ่งตกค้างไว้กับเครื่องปริ้น รวมถึงความหนาและหน้าสัมผัสที่เครื่องไม่รองรับ ก็ส่งผลทำให้กระดาษติดในเครื่องปริ้นได้เช่นกัน
  • ไม่จำเป็น ไม่ควรใช้กระดาษปริ้นที่ใช้แล้ว : แม้ว่าการใช้กระดาษ Reuse, Recycle จะเป็นทางออกที่ดีในการประหยัดค่าใช้จ่ายของกระดาษในองค์กร และใช้กระดาษได้คุ้มค่ามากขึ้น แต่บางครั้งไม่ได้คัดแยกกระดาษที่ผิดปกติ เช่น ติดลวดเย็บกระดาษ หรือพับซ้อนกันอยู่ ก็ทำให้กระดาษติดในเครื่องปริ้นได้เช่นกัน รวมถึงการที่หมึกหรือขนของกระดาษในหน้าที่ปริ้นแล้ว สัมผัสกับลูกกลิ้งบ่อยๆ ก็ทำให้ลดประสิทธิภาพในการดึงกระดาษได้เช่นกัน ฉะนั้นอาจต้องลดการใช้กระดาษ Recycle และเช็คทุกครั้งเมื่อจะนำมาใช้

2

  • หมั่นตรวจเช็ค การทำงานของลูกกลิ้งฟีดกระดาษ ถึงเวลาควรต้องเปลี่ยน : การตรวจเช็ตเครื่องปริ้นเป็นระยะ หรือหมั่นสังเกตความผิดปกติ โดยเฉพาะในการปริ้นแต่ละครั้งที่ออกมา ดูว่ามีการเบี้ยว เอียง หรือมีการดึงที่ผิดจังหวะหรือไม่ นั่้นอาจหมายถึงกลไกในชุดที่ดึงกระดาษเริ่มมีปัญหา ให้ปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน
  • อาการเสื่อมหรือความผิดปกติของเครื่องปริ้น ไม่ควรวางใจ : บางครั้งที่เครื่องปริ้นทำงานไม่ปกติ เช่น เครื่องดับเองหรือหยุดชะงักเนื่องจากระบบไฟบ่อยครั้ง ก็ควรจะต้องเช็คความพร้อมของเครื่องปริ้นให้ละเอียดยิ่งขึ้น และลดปัญหาด้วยการแก้ไขที่ต้นเหตุ โดยการส่งซ่อมบำรุง

แก้ไขอย่างไร เมื่อกระดาษติด

3

  • ปิดเครื่องปริ้น เพื่อลดปัญหาเรื่องของกระแสไฟ และหยุดการทำงานของชิ้นส่วนกลไก เพื่อเริ่มแก้ไข
  • เปิดตัวเครื่องตามที่ระบุมาในคำแนะนำ เพื่อมองหากระดาษที่ติดอยู่ภายใน ส่วนใหญ่มักเปิดจากด้านหลังหรือด้านบนของเครื่องปริ้น

4

  • ดึงแผ่นกระดาษที่ติดอยู่ในเครื่องออกอย่างระมัดระวังและเบามือ ไม่ควรกระชาก เพราะอาจทำให้มีเศษกระดาษติดค้างอยู่ภายใน และตรวจเช็ครายละเอียดอีกครั้งว่ามีสิ่งใดหลุดอยู่หรือไม่
  • ปิดถาดกระดาษและเปิดการทำงานเครื่องปริ้นเตอร์อีกครั้ง แล้วรอจนกว่าเครื่องปริ้นจะพร้อมใช้งาน หรือเข้าไปตรวจสอบที่หน้าจอแสดงสถานะหรือบนไดรเวอร์ ว่ามีรายงานความผิดปกติหรือไม่ หากยังไม่สามารถทำงานได้ ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือส่งศูนย์บริการเพื่อซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม