อนุมัติทางการแล้ว กกท. อนุมัติ E-sport ให้เป็นกีฬาอย่างเป็นทางการ สามารถจัดตั้งสมาคมได้

อนุมัติทางการแล้ว กกท. อนุมัติ E-sport ให้เป็นกีฬาอย่างเป็นทางการ สามารถจัดตั้งสมาคมได้

อนุมัติทางการแล้ว กกท. อนุมัติ E-sport ให้เป็นกีฬาอย่างเป็นทางการ สามารถจัดตั้งสมาคมได้
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากที่เว็บแบไต๋ เคยเสนอข่าว “บอร์ด กกท. ยืนยัน! บรรจุ E-Sports เป็นกีฬาแล้วอย่างเป็นทางการ”  โดยตอนนั้นเป็นการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 7/2560 โดยมีผลออกมาว่า

“เห็นชอบประกาศให้ อีสปอร์ต (E-Sports) เป็นชนิดกีฬาที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้ ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558″

ซึ่งตอนนั้นทำให้ชาวไทยหลายคนดีใจเป็นอย่างมาก แต่ยังต้องรอการอนุมัติอย่างเป็นทางการและลงนามชัดเจนแบบเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะว่าจากผลประชุมครั้งก่อน เป็นเพียงแค่ความเห็นชอบ โดย E-Sport จะสามารถเป็นกีฬาได้สมบูรณ์ ต้องผ่านขั้นตอนของการอนุมัติจากผู้เกี่ยวข้อง

ล่าสุดวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้รับเอกสารการเซ็นอนุมัติรับรองให้อีสปอร์ตเป็นชนิดกีฬาที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้ ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีการประกาศไว้ใน Facebook Page ของ “สมาคมไทยอีสปอร์ต” ดังภาพ

นับว่านี่คือการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า “กกท. อนุมัติ E-sports เป็นกีฬาอย่างเป็นทางการ” ทำให้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมและดำเนินการได้อย่างถูกต้องแบบกีฬาประเภทอื่นๆ

โดยก่อนหน้านี้ทางสมาคมไทยอีสปอร์ตได้ทำการยื่นเสนอกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย ผลักดันให้อนุมัติว่าอีสปอร์ตคือกีฬา ซึ่งผ่านการประชุมมาหลายวาระ ตั้งแต่ การเสนอจัดตั้งสมาคมไทยอีสปอร์ต เพื่อเริ่มต้นการผลักดันอย่างจริงจัง จากนั้นยื่นเสนอกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้อีสปอร์ตเป็นกีฬา โดยที่เรื่องทั้งหมดได้ถูกนำเข้าที่ประชุมหลายครั้ง

วาระแรก – เป็นการเสนอว่าอีสปอร์ตคืออะไร ซึ่งถือเป็นการแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ วาระที่ 2 – หาข้อสรุปถึงข้อดีและข้อเสียของอีสปอร์ต วาระที่ 3 – เข้าที่ประชุมเพื่อฟังผล ซึ่งยังไม่ได้รับการเห็นชอบ และได้รับโจทย์เรื่องการแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม วาระที่ 4 – เข้าที่ประชุมของกระทรวงวัฒนธรรม และหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าหากอีสปอร์คือกีฬา จะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด วาระที่ 5 – เป็นการประชุมภายใน ซึ่งอีสปอร์ตถูกเลือน วาระที่ 6 – คือการประชุมครั้งล่าสุด โดยบอร์ดของ การกีฬาแห่งประเทศไทย เห็นชอบให้อีสปอร์ตคือกีฬา