[UPDATE] Facebook ล่มทั่วเอเชียแปซิฟิกและออสเตรเลีย ขึ้นหน้า Error

[UPDATE] Facebook ล่มทั่วเอเชียแปซิฟิกและออสเตรเลีย ขึ้นหน้า Error

[UPDATE] Facebook ล่มทั่วเอเชียแปซิฟิกและออสเตรเลีย ขึ้นหน้า Error
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ตอนนี้เฟซบุ๊กล่มทั่วเอเชียแปซิฟิกและออสเตรเลีย โดยขึ้นหน้า Sorry, something went wrong. ผมตรวจสอบการเชื่อมต่อจากต่างประเทศแล้วก็เป็นเหมือนกัน ดังนั้นไม่ต้องตกใจกันไปครับ

note: รายงานครั้งแรกของข่าวนี้ผมระบุว่าล่มทั่วโลกหลังจากตรวจสอบจากสิงคโปร์ และญี่ปุ่นแล้ว แต่รายงานเพิ่มเติมระบุว่ากระทบเฉพาะเอเชียแปซิฟิกและออสเตรเลียเท่านั้น

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook