Samsung Galaxy S7 และ S7 edge ในประเทศไทย ปล่อยอัปเดทเพิ่มฟีเจอร์ WiFi Calling

Samsung Galaxy S7 และ S7 edge ในประเทศไทย ปล่อยอัปเดทเพิ่มฟีเจอร์ WiFi Calling

Samsung Galaxy S7 และ S7 edge ในประเทศไทย ปล่อยอัปเดทเพิ่มฟีเจอร์ WiFi Calling
S! Hitech

สนับสนุนเนื้อหา

    สำหรับ Samsung Galaxy S7 และ S7 edge ในบ้านเรานั้นแรกเริ่มจะยังไม่รองรับเทคโนโลยี VoWiFi หรือ การโทรด้วย WiFi ทำให้หลายคนค่อนข้างเคืองว่า ทำไมรุ่นล่าสุดถึงยังไม่ได้ ล่าสุด Samsung ประเทศไทยปล่อย Firmware Update แล้วอย่างเป็นทางการ

    ซึ่งจะรองรับการใช้งาน VoWiFi ซึ่งตอนนี้ดีแทคเปิดให้บริการเป็นรายเดียว นอกจากนั้น ยังแก้ปัญหาในการเข้าสู่ Google Play Store เมื่อเชื่อมต่อ WiFi เกิดความไม่เสถียร ทำให้ไม่สามารถโหลด Apps ได้อีกด้วย

    ใครที่ใช้อยู่อย่าลืมอัปเดทกันนะครับ