Sony เมิน Android Wear ยึดตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

Sony เมิน Android Wear ยึดตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

Sony เมิน Android Wear ยึดตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
Arip

สนับสนุนเนื้อหา

Sony เมิน Android Wear ยึดตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

การเปิดตัวระบบปฏิบัติการสำหรับผลิตภัณฑ์อัจฉริยะสวมใส่ได้อย่าง Android Wear ที่พัฒนาโดย Google ส่งผลดีต่อผู้ผลิตหลายแบรนด์ที่มีแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง Smartwatch ซึ่งมีหลายแบรนด์ที่ให้การตอบรับต่อระบบดังกล่าว แต่ในรายชื่อของผู้ผลิตที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกลับไม่มีชื่อของ Sony ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นแต่อย่างใด

เป็นที่สงสัยไม่น้อยว่าเพราะเหตุใด Sony จึงไม่ร่วมวงในการใช้ระบบปฏิบัติการ Android Wear ทั้งๆที่ บริษัทก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่ให้การสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์สวมใส่อัจฉริยะอย่าง Smartwatch ซึ่งทาง Sony ก็ได้ออกมาตอบข้อสงสัยดังกล่าวว่า บริษัทจะไม่ผลิตสินค้าใดๆที่ใช้ Android Wear ในอนาคตอันใกล้นี้ และจะมุ่งเน้นไปที่การให้บริการในปัจจุบันและให้ความสำคัญกับการพัฒนาแพลตฟอร์มของตัวเอง ตลอดจนได้ลงทุนในส่วนงานนี้ไปค่อนข้างมากแล้ว ดังนั้นมันจึงยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนักที่จะเปลี่ยนมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รองรับกับ Android Wear

ทั้งนี้การแถลงของ Sony อาจเป็นการดูท่าทีของผลิตภัณฑ์สวมใส่อัจฉริยะที่มาพร้อมระบบ Android Wear ในตลาด ซึ่ง LG และ Motorola จะเป็นสองแบรนด์แรกที่มีคิววางจำหน่าย Smartwatch ภายในไตรมาส 2 ของปี 2014 ฉะนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่า Sony อาจกลับลำมาใช้ Android Wear เหมือนแบรนด์อื่นๆ เช่นกันในอนาคต

สนับสนุนบทความ : arip