ไฟล์ล็อกหลักฐานคดีนายอำพล (อากง SMS)

ไฟล์ล็อกหลักฐานคดีนายอำพล (อากง SMS)

ไฟล์ล็อกหลักฐานคดีนายอำพล (อากง SMS)
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ไฟล์ล็อกหลักฐานคดีนายอำพล (อากง SMS)

นับตั้งแต่รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับคดีของนายอำพล (อากง SMS) มาตั้งแต่ต้น ประเด็นหนึ่งที่หลายคนใน Blognone ตั้งคำถามกันคือสุดท้ายแล้วไฟล์ล็อกที่ใช้เป็นหลักฐานนั้นหน้าตาเป็นอย่างไร ผมเองเคยเห็นไฟล์ล็อกนี้หลังจากเขียนบทความครั้งแรกๆ และสามารถติดต่อทีมทนายของนายอำพลได้ แต่เนื่องจากคดีในตอนนั้นยังไม่สิ้นสุด โดยยังคงอยู่ระหว่างการเตรียมการยื่นอุทธรณ์ผมเองจึงยังไม่ได้ขอให้ทีมทนาย เปิดเผยสู่สาธารณะ (เช่นเดียวกับเอกสารความเห็นจาก SR Labs ที่ผมเองก็เคยเห็นก่อนหน้านี้)

มาถึงตอนนี้หลังจากทีมทนายเปิดเผยเอกสารจาก SR Labs ผมจึงอีเมลไปขอเอกสารไฟล์ล็อกที่ใช้เป็นหลักฐานในคดีนี้มาลงในเว็บ เพื่อให้ผู้ที่ติดตามได้เห็นว่าหลักฐานที่ใช้ฟ้องร้องในคดีนี้ จริงๆ มีหน้าตาเป็นอย่างไร

เนื่องจากไฟล์ล็อกเป็นล็อกของการใช้งานของหมายเลข -3615 ที่ใช้ส่ง SMS และหมายเลข -4627 ของนายอำพล ทำให้มีหมายเลขอื่นๆ เข้ามาในไฟล์ด้วยจำนวนมาก ผมเลือกที่จะเซ็นเซอร์หมายเลขอื่นๆ ออกทั้งหมด เพิ่มเติมอีกหมายเลขเดียวคือ -5599 ของนายสมเกียรตื ครองวัฒนสุข ผู้ได้รับ SMS ที่ใช้ฟ้องร้องในคดีนี้ โดยมีบางส่วนของเอกสารที่ถูกปากกาเน้นคำป้ายแต่ทำให้กลายเป็นสีดำเมื่อถ่าย เอกสาร ส่วนนั้นผมจะเซ็นเซอร์เลขทิ้งอีกครั้งโดยไม่สนใจว่าเลขภายในเป็นอะไรป้องกัน การกู้คืนหมายเลขจากภาพ อีกส่วนหนึ่งที่เซ็นเซอร์ออกไปคือลายเซ็นของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ป้องกันการเอาภาพเหล่านี้ไปปลอมแปลงลายเซ็น

ไฟล์ล็อกแบ่งออกเป็นสามชุด ชุดแรกคือล็อกของหมายเลข -3615 ที่ไม่มีเลข IMEI กำกับ ชุดที่สองคือหมายเลข -3615 ที่มีหมายเลข IMEI กำกับ และชุดที่สามคือไฟล์ล็อกของหมายเลข -4627 จากทรู

บรรทัดที่เน้นในล็อกของหมายเลข -3615 คือล็อกที่ส่งไปยังหมายเลข -5599 ของนายสมเกียรติ ส่วนบรรทัดที่เน้นในล็อกของหมายเลข -4627 คือช่วงเวลาก่อนและหลังที่หมายเลข -3615 จะเปิดใช้งาน

เรื่องที่น่าสังเกตจากล็อก คือ ข้อความนั้นถูกส่งด้วยความเร็วสูง เช่นวันที่ 22 นั้นมีข้อความถูกส่งออกไป 8 ข้อความในสองนาทีกว่าๆ อีกส่วนคือในล็อกของหมายเลข -4627 ของนายอำพลนั้นมีล็อกการรับ SMS จำนวนมาก แต่ไม่มีล็อกการส่ง SMS ออกไปแต่อย่างใด

เอกสารชุดสุดท้ายคือเอกสารส่งหลักฐานไปตรวจพิสูจน์ ซึ่งผลการตรวจพิสูจน์คือเครื่องเสียหายไม่สามารถตรวจสอบการใช้งานใดๆ ได้ รวมถึงไม่สามารถตรวจสอบหมายเลข IMEI ว่าได้ว่าถูกแก้ไขไปหรือไม่

สำหรับบทความทั้งหมดเกี่ยวกับคุณอำพลบน Blognone ผมรวบรวมไว้เป็นสรุปนะครับ เพราะคาดว่าจะไม่มีประเด็นอื่นแล้ว หลังจากคุณอำพลเสียชีวิตและได้เปิดเผยหลักฐานออกมาแล้วเช่นนี้

ขอบคุณเนื้อหา และภาพประกอบ
บทความโดย:

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook