สั่งซื้อ..ยาต่างประเทศ เสี่ยงสูญเงินฟรี เพราะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าตามกฏหมาย

สั่งซื้อ..ยาต่างประเทศ เสี่ยงสูญเงินฟรี เพราะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าตามกฏหมาย
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

อย.แจงให้ผู้บริโภครับทราบแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการนำเข้ายาและผลิตภัณฑ์ที่มี ลักษณะเดียวกับยา โดยกรณีสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ อาจไม่ได้รับสินค้าตามที่ต้องการและเสียเงินฟรีโดยใช่ เหตุ เพราะไม่ได้ขออนุญาตนำเข้าและสินค้าส่วนใหญ่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งด่านอาหารและยา อย. จะส่งสินค้านั้นกลับไปยังประเทศผู้ขายตามเดิม

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทโดยตรงตามกฎหมาย ในการควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ยา อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย เป็นต้น เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าที่มีคุณภาพและถูกกฎหมาย ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการนำเข้ายาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลักษณะยาเป็นเม็ดหรือแคปซูลหรือลักษณะอื่น ๆ ที่มีส่วนประกอบของวิตามิน เกลือแร่ โสมสมุนไพร หรือสารสกัดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าววางจำหน่ายใน ประเทศผู้ขายว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แต่เมื่อพิจารณาขนาดในการรับประทาน การแสดงสรรพคุณ ตามข้อกฎหมายของประเทศไทยแล้วจัดเป็นยา โดยมีการนำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นจำนวนมากและ ไม่ได้ขออนุญาตนำเข้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นการสั่งซื้อจากการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ที่มี รายการส่งเสริมการขายเมื่อสินค้าผ่านเข้ามายังประเทศไทย เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ส่งสินค้า เร่งด่วน เช่น DHL,FEDEX เป็นต้น จะดำเนินการนำสินค้าไปผ่านการตรวจสอบ หากเจ้าหน้าที่ด่านอาหาร และยา (อย.) ตรวจแล้วพบว่าสินค้านั้นไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องหรือไม่ได้ขออนุญาตนำเข้าก็จะไม่ สามารถอนุญาตให้นำสินค้านั้นเข้ามาในประเทศไทยได้ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 มีข้อกำหนดยกเว้นให้นำเข้าสินค้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับใบอนุญาตได้เฉพาะกรณีผู้ป่วยที่เดิน ทางเข้ามาในประเทศ สามารถนำติดตัวเข้ามาได้ไม่เกินจำนวนที่จำเป็นจะต้องใช้ภายใน 30 วัน เท่านั้น

รองเลขาธิการ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ขอแจ้งให้ผู้บริโภคที่ประสงค์จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทราบถึงข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการนำเข้าสินค้าผ่านทางด่านอาหาร และยา เพราะหากสั่งซื้อไปแล้วอาจไม่ได้รับสินค้าตามที่สั่ง ทำให้เสียเงินโดยใช่เหตุ หากผู้บริโภค มีข้อสงสัยข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้า – ส่งออกเกี่ยวกับยาและอาหารสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 02 590 7349


แหล่งข่าวโดย » สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา