นักวิจัยพบของเหลวจากตัว “ไส้เดือน” อาจรักษามะเร็งปอดได้

นักวิจัยพบของเหลวจากตัว “ไส้เดือน” อาจรักษามะเร็งปอดได้

หนทางในการรักษา และต่อสู้กับโรคมะเร็งของมนุษย์ยังไม่จบง่ายๆ และมีทีท่าว่าจะส่งสัญญาณดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดกับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Lublin ในประเทศโปแลนด์ พบว่าของเหลวที่ได้จาก “ไส้เดือน” สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งในปอดได้ จึงอาจนำไปสู่วิธีการรักษาโรคมะเร็งปอดได้ในอนาคต

นักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองโดยส่งกระแสไฟฟ้าราว 4.5 โวล์ท (ใกล้เคียงกับกระแสไฟฟ้าที่ได้จากแบตเตอรี่ขนาด 2A ทั้งหมด 3 ก้อน) ไปที่ตัวไส้เดือนเพื่อเก็บสารคัดหลั่งที่ออกมาจาก จากนั้นนำของเหลวที่ได้ไปอุ่นในความร้อนที่ 70 องศาเซลเซียส หรือ 158 องศาฟาเรนไฮต์ แล้วค่อยนำไปใช้กับเซลล์มะเร็งในปอด พบว่ากว่า 80% ของเซลล์มะเร็งถูกทำลาย โดยที่เซลล์ปกติใกล้เคียงไม่ถูกทำลายไปด้วย

ตามธรรมชาติแล้ว ไส้เดือนสามารถย่อยจุลินทรีย์ต่างๆ ได้ ไส้เดือนที่ถูกนำมาทำการทดลองถูกเลี้ยงด้วยการให้กินสารอาหารดีๆ อย่างผักต้ม และใบชาเขียว ซึ่งนักวิจัยกล่าวว่าอาหารที่ไส้เดือนกินส่งผลดีต่อการวิจัยในครั้งนี้ด้วย และทีมวิจัยมีแผนที่จะทำการทดลองกับสัตว์อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าจะให้ผลลัพท์ที่ดีเหมือนเดิม

จากสถิติพบว่าในแต่ละปีชาวอเมริกันจำนวน 150,000 คนเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอด ยิ่งไปกว่านั้นผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวน 1 ใน 4 ของโลกเสียชีวิตในประเทศอเมริกา สำหรับบ้านเราโรคมะเร็งก็เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอันดับ 1 ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเช่นกัน โดยโรคมะเร็งปอดเป็นอันดับที่ 2 ของเพศชาย และอันดับที่ 4 ของเพศหญิงสำหรับโรคมะเร็งที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด ดังนั้นการค้นพบจากงานวิจัยนี้จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวที่มนุษย์เราอาจเอาตัวรอดจากโรคมะเร็งได้มากขึ้น มีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นในอนาคต