“จิตอาสา” เลือกได้ “ลงแรง จองวัน ปันของ” เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

“จิตอาสา” เลือกได้ “ลงแรง จองวัน ปันของ” เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

     เมื่อไรก็ตามที่ชาติต้องการความช่วยเหลือ ในยามที่สินน้ำใจเล็กๆ น้อยๆ ก็มีค่า และมีค่ามากกว่าแก้วแหวนเงินทองใดๆ “จิตอาสา” เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศที่จะทำให้พวกเราทุกคนก้าวข้ามผ่านพ้นทุกปัญหาไปได้ด้วยดี

     การเป็นจิตอาสา ไม่ใช่เรื่องยาก และไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เกินตัว ใครที่ยังไม่เคยเป็นจิตอาสาอาจจะยังไม่คุ้นเคยว่า การเป็นจิตอาสาต้องทำอะไร มากเท่าไร และเริ่มต้นอย่างไร ลองนึกย้อนไปถึงช่วง เหตุการณ์เมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา เป็นภาพของคนไทยที่หลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ มุ่งหน้าสู่บริเวณท้องสนามหลวง คนจำนวนมากมาพร้อมวัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารและเครื่องครัว เพื่อนำมาทำอาหารแจกคนที่ไม่รู้จัก หลายคนมาพร้อมด้วยข้าวของเครื่องใช้ที่คิดว่าพอจะเป็นประโยชน์กับคนอื่น บางคนนำยานพาหนะมาบริการรับส่งคนแปลกหน้า และยังมีอีกมากมายที่ลงไม้ลงมือทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทน

     ที่กล่าวมาทั้งหมดนี่ล่ะ คือตัวอย่างของ “จิตอาสา” เป็นภาพปรากฏการณ์จิตอาสาที่น่าประทับใจ และเป็นการแสดงพลังครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในสังคมไทย

     คำถามก็คือ จะทำอย่างไรให้พลังดังกล่าว ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน และครอบคลุมไปทุกพื้นที่ของประเทศ เกิดเป็น “จิตอาสาทั้งแผ่นดิน”

     จากคำถามนั้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเว็บไซต์ palangpandin.com ที่จะช่วยจุดประกายก่อให้เกิด“จิตอาสา”ทั่วทั้งแผ่นดินอย่างเป็นรูปธรรม www.palangpandin.com นอกจากจะเป็นพื้นที่สำหรับศูนย์กลางงานอาสาแล้ว เว็บไซต์นี้ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้คนทั่วไปได้มีประสบการณ์งานอาสา เพื่อนำไปขัดเกลาตนเอง และเชื่อมโยงโลกในด้านที่ลึกกว่าแค่การทำงานอาสาโดยทั่วไป“ลงแรง จองวัน ปันของ”  3 หัวใจหลักของ “จิตอาสา พลังแผ่นดิน”

     สสส. ชวนภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านงานอาสา เช่น ธนาคารจิตอาสา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอย่างบริษัทแสนรู้ สตาร์ทอัพอันดับ 1 ของไทย ด้านการพัฒนาซอฟแวร์วิเคราะห์ข้อมูลบนสังคมออนไลน์ และผู้เชี่ยวชาญด้านงานการสื่อสารอย่างฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมของ สสส. มาร่วมคิด ร่วมสร้าง จนกระทั่งเกิดเป็น palangpandin.com ที่ประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญ ดังต่อไปนี้

    1. ลงแรง


     เป็นบริการเชื่อมต่อจากธนาคารจิตอาสา โดยผู้ที่สนใจทำงานอาสาสามารถเข้าไปเลือกงานตามความสนใจในช่วงเวลาที่สะดวก ซึ่งมีองค์กรที่เปิดรับงานอาสาอยู่ในธนาคารจิตอาสากว่าร้อยองค์กร โดยองค์กรเหล่านี้ล้วนเป็นองค์กรที่มีคุณภาพได้รับการคัดเลือกและยืนยันแล้วว่า ทุกงานอาสาที่เปิดรับจะกลับไปเป็นประโยชน์กับสังคมอย่างแท้จริง สนใจลงแรงคลิกที่นี่

     2. จองวัน

      เป็นบริการที่ให้บุคคล หรือ องค์กรใช้วันสำคัญของตนเอง เช่นวันเกิด วันก่อตั้งองค์กร ฯลฯ ในการเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดี โดยอาจเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมรูปแบบที่จากเดิมเป็นการจัดเลี้ยง ฉลอง สังสรรค์ มาเป็นการทำกิจกรรมอาสา หรือเพิ่มกิจกรรมงานอาสาเข้าไปในวันสำคัญ

     อีกทั้งสามารถชักชวนผู้อื่นให้มาร่วมในกิจกรรมทำดีของเรา เพื่อให้ทั้ง 365 วันในปฏิทิน เป็น 365 วันทำดี ที่เราสามารถเลือกเองได้ ซึ่งหากเลือกวันได้แล้ว แต่ยังคิดไม่ออกว่าจะทำกิจกรรมอาสาอะไร ในฟังก์ชันนี้ก็จะมี 9 แนวทางงานอาสาที่จะทำให้เราออกแบบงานอาสาของเราเองได้ง่ายขึ้น สนใจจองวันคลิกที่นี่


     3. ปันของ


     เป็นบริการที่จะนำผู้ต้องการให้ มาพบกับผู้ต้องการรับ อย่างถูกคน ถูกของ และถูกเวลา หลายครั้งที่องค์กร หรือมูลนิธิต่างๆ ได้รับของบริจาคมาอย่างมากมายเกินความจำเป็นแต่ไม่เกิดประโยชน์ ในขณะที่บางพื้นที่ขาดแคลน แต่ไม่มีผู้บริจาค ฟังก์ชั่น “ปันของ” จะเป็นสื่อกลางให้องค์กรหรือมูลนิธิที่ไม่แสวงผลกำไรที่ต้องการสิ่งของเครื่องใช้ มาระบุจำนวนและความต้องการ เพื่อให้บุคคลทั่วไป รวมถึงองค์กรต่างๆ ได้ทราบถึงความต้องการ และสามารถทำให้การบริจาค และสิ่งของที่บริจาคเกิดประโยชน์แก่ผู้รับอย่างแท้จริง สนใจปันของคลิกที่นี่

     เห็นไหมว่าการเป็นจิตอาสาไม่ยากเลย ทำให้แต่ละวัน แต่ละนาทีของเรา เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือสังคมส่วนรวมอย่างถึงที่สุดจริงๆ แล้วคุณล่ะ พร้อมหรือยังที่จะร่วมกันสร้างความดีทุกที่ทุกเวลา และทำต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ให้หนึ่งพลังทำความดี สานต่อเป็นพลังทั้งแผ่นดิน หากพร้อมแล้ว ก็สามารถเข้าไปสมัครได้ทันที คลิกที่นี่เลย
[Advertorial]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ กิจกรรมทำความดี