4 เคล็ดลับง่ายๆ ห่างไกล "ไข้หวัดใหญ่"

4 เคล็ดลับง่ายๆ ห่างไกล "ไข้หวัดใหญ่"
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถิติโรคไข้หวัดใหญ่ของประเทศไทย โดยข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 16 สิงหาคม 2560 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ 67,233 ราย เสียชีวิต 10 ราย

โรคไข้หวัดใหญ่ พบมากในช่วงหน้าฝน แต่ก็สามารถระบาดในทุกฤดู แนะนำประชาชนใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์

1. ปิด คือปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม ต้องใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้ง หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ ควรใส่หน้ากากอนามัย 

2. ล้าง คือล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ราวบันใด ราวบนรถโดยสาร

3. เลี่ยง คือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย

4. หยุด คือเมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด แม้ผู้ป่วยจะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ หากมีอาการไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และมีไข้สูง ต้องรีบพบแพทย์โดยเร็วใน 2 วัน 

 

นอกจากนี้ยังสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วย แต่แม้ว่าจะฉีดวัคซีนแล้ว ก็ยังคงต้องป้องกันตัวเองจากเชื้อไข้หวัดใหญ่อย่างเต็มที่ เพราะยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ได้ เพราะยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกหลายด้าน ที่ทำให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่ เช่น ชนิดของเชื้อไวรัส หรือสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ที่อาจแตกต่างจากวัคซีนที่ได้รับ เป็นต้น