งานประกวด Slideshow “เป็นสุขได้แม้ไม่เพอร์เฟค”

งานประกวด Slideshow “เป็นสุขได้แม้ไม่เพอร์เฟค”
S! Health

สนับสนุนเนื้อหา

เนื่องในวาระครอบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลมนารมย์ จัดประกวด slideshow ในหัวข้อ “เป็นสุขได้แม้ไม่เพอร์เฟค”

ประเภทบุคคลทั่วไป
ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา
(เดี่ยว หรือกลุ่มละไม่เกิน 3 คน)
รางวัลชนะเลิศ เงินสดมูลค่า 20,000 บาท 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสดมูลค่า 15,000 บาท 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสดมูลค่า 10,000 บาท 1 รางวัล
รางวัลชมเชย เงินสดมูลค่า 5,000 บาท 3 รางวัล
รางวัล Popular Vote เงินสดมูลค่า 5,000 บาท 1 รางวัล

ดาวน์โหลด รายละเอียดการประกวดและใบสมัครได้ที่นี่ http://www.manarom.com/mhslideshowcontest-new/ApplicationDetailcontest.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลมนารมย์ (ฝ่ายการตลาด) 02-725-9595, 02-399-2822
[Advertorial]