ศิริราชฯ เปิดจองวัคซีน “ไฟเซอร์” เข็ม 1, 2, 3 ก.พ. นี้

ศิริราชฯ เปิดจองวัคซีน “ไฟเซอร์” เข็ม 1, 2, 3 ก.พ. นี้
PR News

สนับสนุนเนื้อหา

โรงพยาบาลศิริราช เปิดให้ประชาชนเข้าจองวันและเวลาฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ (PZ) เพื่อเป็น เข็ม 1, 2 และ 3 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน

  1. กรณีฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 1 เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 12 – 17 ปี
  2. กรณีฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2 เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 ของบริษัทไฟเซอร์ มาแล้วเกิน 3 สัปดาห์ หรือ แอสตร้าเซนเนก้ามาแล้วเกิน 4 สัปดาห์
  3. กรณีฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 3 ได้แก่ ผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนก้า ครบทั้ง 2 เข็ม ในสูตร AZ1 - AZ2 มาแล้ว อย่างน้อย 12 สัปดาห์

วันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน 

ตามตารางการจองวันและเวลาการฉีดวัคซีนในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (เปิดฉีดเฉพาะบางวัน) ในแอปพลิเคชันจองฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเริ่มฉีดวันแรกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ข้างหอสมุดศิริราช)

ผู้สนใจสามารถจองการฉีดวัคซีนผ่านทางแอปพลิเคชันศิริราชคอนเน็ค (Siriraj Connect) ได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2565 โดยจะเปิดรับเวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น. หรือ สแกน QR code เพื่อเข้าระบบจองคิวนัดฉีดวัคซีนโควิด-19

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Siriraj Connect

สำหรับการจองคิวฉีดวัคซีนในเดือนมีนาคม 2565 รออัปเดตจากโรงพยาบาลอีกครั้ง