เช็กเลย! ใครที่ยังไม่ควรฉีดวัคซีน “โควิด-19”

เช็กเลย! ใครที่ยังไม่ควรฉีดวัคซีน “โควิด-19”

ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวควรรีบฉีดวัคซีนโควิด-19 แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนเสมอไป

หลังจากรัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ฟรีผ่านแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” โดยจัดให้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนกลุ่มอื่นๆ แต่ก็ใช่ว่าทุกคนในกลุ่มเสี่ยงจะเหมาะสมที่จะได้ฉีดวัคซีนกันทุกคน

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า กลุ่มคนที่ยังไม่ควรฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้แก่

  • ผู้ที่มีอาการแพ้ส่วนประกอบในวัคซีน
  • เด็กต่ำกว่า 18 ปี (ยังไม่มีรายงานยืนยันความปลอดภัยในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี)
  • ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังที่อยู่ในภาวะอาการกำลังกำเริบ อาการยังไม่สงบ

กลุ่มคนที่ควรปรึกษาแพทย์ก่อน หากต้องการฉีดวัคซีน ได้แก่

  • ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ไต ปอด ฯลฯ
  • ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรง (ยังไม่มีรายงานรับรองความปลอดภัย)
  • ผู้ป่วยที่กำลังอยู่ในระหว่างการให้ยาเคมีบำบัด คีโม ยากดภูมิต้านทาน หรือเข้ารับการรักษาด้วยยาบางชนิด อาจต้องหยุดยาบางชนิดก่อนฉีดวัคซีน
  • หญิงตั้งครรภ์ สตรีให้นมบุตร รวมถึงผู้หญิงที่ไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนฉีดวัคซีน

อ่านข่าววัคซีนเพิ่มเติม