เอ.เอ็น. บี. บริจาคน้ำเกลื้อล้างแผล “ซาไลน์แคร์” ให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญู นำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม

เอ.เอ็น. บี. บริจาคน้ำเกลื้อล้างแผล “ซาไลน์แคร์” ให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญู นำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558  พ.ต. สมิทธิ์ ปราสาททองโอสถ  ผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ (ที่ 6 จากขวา) เป็นตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด  ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS  ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำเกลือปราศจากเชื้อชั้นนำของประเทศไทย  ภายใต้แบรนด์ “Klean&Kare”  ได้บริจาคน้ำเกลือล้างแผล ปราศจากเชื้อ “Saline Kare”  น้ำเกลือล้างแผล ไม่แสบแผล  จำนวน  2,400 ขวด ให้แก่มูลนิธิร่วมกตัญญู เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิต่อไป

เกี่ยวกับ บริษัท  บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
 
บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด  ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS  ได้ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี โดยมีความชำนาญในการผลิตผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อประเภทน้ำเกลือ ทั้งชนิดหยดเข้าเส้นเลือด และน้ำเกลือชนิดสวนล้าง รวมถึงยาฉีด ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีการควบคุมและประกันคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้การรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice, GMP PIC/s) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และระบบบริหารคุณภาพระดับสากล ISO 9001  และ ISO 13485 
ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้นำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อประเภทน้ำเกลือในประเทศไทย และยังส่งสินค้าไปยัง หลาย ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ANB ได้ที่ http://www.anblab.com    A.N.B. Laboratories Co.,Ltd :
คุณวรวรรณ ทิพย์ปรีชา (ยุ้ย) – ฝ่ายการตลาด
โทร 089-813-9212
worrawan.ti@anblab.com


[Advertorial]