“วัยทำงาน” กับอาหาร-ออกกำลังกาย ที่เหมาะสมที่สุด

“วัยทำงาน” กับอาหาร-ออกกำลังกาย ที่เหมาะสมที่สุด

วัยทำงาน เป็นหนึ่งในช่วงวัยที่ผ่านพ้นช่วงวัยรุ่นมาแล้ว ร่างกายเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ ใช้ร่างกายในการทำงานอย่างหนัก และกำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงวัยชรา เนื่องจากเป็นวัยที่ช่วงเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการทำงาน ดังนั้นจึงเป็นช่วงวัยที่ควรให้ความสำคัญกับร่างกายมากที่สุด

ทว่า วัยทำงาน เป็นหนึ่งในช่วงวัยที่โรครุมเร้ามากที่สุดเช่นกัน เนื่องมาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม และการทำงานหนักจนขาดการดูแลเอาใจใส่ร่างกายอย่างที่ควร


“วัยทำงาน” กับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่เหมาะสมที่สุด

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ให้ข้อมูลเอาไว้ว่า ผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพหลักที่พึงประสงค์ของประชาชนวัยทำงานอายุ 15-59 ปี ในปี 2561 พบว่า 

  • กินผัก 5 ทัพพีต่อวัน

  • มีกิจกรรมทางกายจนรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติอย่างน้อยวันละ 30 นาที

  • นอนถึง 7 ชั่วโมง 

  • แปรงฟันก่อนนอนนาน 2 นาที


สาเหตุที่วัยทำงาน เป็นวัยเสี่ยงโรค

ผลการทบทวนของกรมอนามัยพบว่าปัญหาที่ทำให้ประชาชนขาดความรอบรู้ด้านสุขภาพ ได้แก่

  1. การตัดสินใจทางด้านสุขภาพความสับสนในการตัดสินใจทางด้านสุขภาพที่มีข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพที่หลากหลาย ทำให้ประชาชนไม่รู้ว่าจะเลือกวิถีสุขภาพไปในทิศทางใด

  2. ระบบบริการทางการแพทย์ที่มีความซับซ้อน ทำให้ยากต่อการตัดสินใจว่าทางเลือกใดจะส่งผลดีต่อสุขภาพมากที่สุด

  3. ระบบการศึกษายังไม่สามารถที่จะสร้างทักษะด้านสุขภาพ ทำให้ไม่สามารถประเมินว่าควรที่เลือกใช้หรือไม่ใช้ผลิตภัณฑ์

  4. ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ ทำให้มีทางเลือกสุขภาพที่จำกัด ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพไม่ดี และไม่สามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเองได้ ทำให้ค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น


เคล็ดลับสุขภาพดีของวัยทำงาน

เนื่องจากวัยทำงานเป็นวัยที่มีทั้งคุณวุฒิ และวัยวุฒิ ดังนั้นจึงควรใฝ่หาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ไม่หลงเชื่อโฆษณาหลอกขายผลิตภัณฑ์เสริมสร้างสุขภาพแปลกๆ ไม่หลงเชื่อบทความเกินจริงในโลกออนไลน์ ปรึกษาแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีข้อสงสัยในเรื่องของสุขภาพ ให้ความสนใจกับสุขภาพให้มากขึ้น รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ รักษาสมดุลในการรับประทานอย่างหลากหลาย ลดการรับประทานอาหารที่ให้พลังงานสูงเกินไป ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ และอย่าลืมหากิจกรรมทำยามว่างเพื่อผ่อนคลายความเครียด พบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเพื่อรักษาให้ดีทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ

… เท่านี้คุณก็เป็นวัยทำงานที่แข็งแรงไร้โรคได้ไม่ยาก