“เบิร์นเอาท์” หมดไฟในการทำงาน กับ 5 สิ่งที่ควรทำเพื่อกลับมามีพลังอีกครั้ง

“เบิร์นเอาท์” หมดไฟในการทำงาน กับ 5 สิ่งที่ควรทำเพื่อกลับมามีพลังอีกครั้ง
 • ไม่อยากตื่นนอนไปทำงานตอนเช้า

 • มีงานที่ต้องทำ แต่ไม่อยากหยิบมาทำ

 • ตอนกลางคืนไม่หลับไม่นอน

 • ไปทำงานสาย / ลางานบ่อยๆ

 • ไม่พูดคุยกับเพื่อนที่ทำงาน

 • ทำงานพลาดบ่อย / ทำงานช้าลง

 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

 • ซึมเศร้า ไม่อยากคุยอยากข้องแวะกับใคร

อาการเหล่านี้ เป็นอาการเริ่มต้นของคนที่อยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์ (Burn Out) หรือภาวะหมดไฟในการทำงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่วัยทำงาน โดยเฉพาะช่วงที่ทำงานผ่านไประยะหนึ่ง 3-5 ปีขึ้นไปอาจประสบพบเจอได้


ภาวะหมดไฟในการทำงาน เป็นอย่างไร?

ภาวะหมดไฟในการทำงาน เกิดขึ้นจากความเหนื่อยล้าทางอารมณ์หลังทำงานหนักอย่างเหน็ดเหนื่อย ระหว่างที่ทำงานอาจก่อให้เกิดความรู้สึกลดคุณค่าความเป็นคน และความรู้สึกด้อยความสามารถ ไม่ประสบความสำเร็จ หรือแม้กระทั่งการเข้าไม่ได้กับสภาพแวดล้อมของที่ทำงาน การทำงานที่ไม่อยากทำ ทนฟังคำตำหนิบ่อยๆ ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจบั่นทอนจิตใจ ทำให้ไม่อยากทำงานได้


5 วิธีแก้ไขภาวะหมดไฟในการทำงาน

 1. ปรับความคิด และความคาดหวังให้ตรงกับความเป็นจริง หมายถึง การพยายามไม่คาดหวังกับอะไรที่เป็นไม่ได้มากเกินไปจนเป็นการกดดันตัวเอง คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น

 2. ปรึกษาพูดคุยกับคนรอบข้าง หากส่งผลต่องาน และจิตใจมาก ควรปรึกษาจิตแพทย์

 3. ใช้เวลาให้สมดุลระหว่างหน้าที่การงาน กับเวลาชีวิตส่วนตัว

 4. รับประทานอาหารให้ตรงเวลา และครบ 5 หมู่ทุกมื้อ

 5. หาเวลาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ ส่งผลต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตได้อย่างแน่นอน