ปัญหาการเรียนของเด็ก LD. บกพร่องในการเรียนรู้

ปัญหาการเรียนของเด็ก LD.  บกพร่องในการเรียนรู้

     โรงพยาบาลมนารมย์ ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง ปัญหาการเรียนของเด็ก LD. บกพร่องด้านการอ่าน  บกพร่องด้านการเขียน  บกพร่องด้านการคำนวณ   โดยวิทยากร พญ.พิชญา พจนโพธา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561  เวลา 9.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมมนารมย์ชั้น 2 โรงพยาบาลมนารมย์ บางนา (อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบางนา และสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง เยื้องกรมอุตุนิยมวิทยา)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม  https://www.manarom.com/seminar2018/ld.html      

หรือโทร.สอบถามได้ที่   02-725-9595  

สำรองที่นั่ง   https://www.manarom.com/seminar2018/register.php?course=af-2018-05
[Advertorial]