เตือน! ใส่ใจเลือกอาหารใส่บาตรหน้าร้อน ป้องกันพระสงฆ์ท้องร่วง

เตือน! ใส่ใจเลือกอาหารใส่บาตรหน้าร้อน ป้องกันพระสงฆ์ท้องร่วง
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการแพทย์ห่วงอากาศที่ร้อนอบอ้าวทำอาหารบูดเสียได้ง่าย ส่งผลให้พระสงฆ์เกิดอาการท้องร่วง แนะเลี่ยงถวายอาหารที่เสี่ยงก่อโรคทางเดินอาหาร เน้นปรุงสุกใหม่ถูกหลักอนามัย          

นายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศ ที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าว ทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย กลุ่มบุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มาจากภาวะอาหารไม่ถูกสุขอนามัยคือผู้สูงอายุเด็ก โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่ต้องรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน จึงมีความเสี่ยงจะเจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดินอาหารสูง จากข้อมูลของพระสงฆ์อาพาธที่เข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ปี 2560 พบพระสงฆ์อาพาธด้วยอาการท้องร่วง จำนวน 167 รูป และเพิ่มสูงขึ้นในช่วงอากาศร้อน จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการจัดหาอาหารเพื่อตักบาตรพระสงฆ์โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นเทศกาลของวันสงกรานต์ พุทธศาสนิกชนจะทำบุญกันมาก จึงขอให้เน้นอาหารที่ปรุงเองที่บ้านหรืออาหารที่สั่งซื้อจากร้านค้าที่สะอาดถูกหลักอนามัยจะช่วยให้พระสงฆ์มีสุขภาพที่แข็งแรง

ทั้งนี้อาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารที่ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ อาทิ อาหารที่มีส่วนประกอบของกะทิทั้งของคาว ของหวาน อาหารประเภทส้มตำ อาหารทะเล และยำต่าง ๆ ส่วนอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ควรปรุงให้สุกก่อนถวายพระสงฆ์ทุกครั้ง สำหรับอาหารถุง อาหารกล่อง ควรแยกข้าวและ กับข้าวออกจากกัน เพราะเมื่อพระสงฆ์บิณฑบาตในตอนเช้าจะต้องเก็บอาหารไว้ฉันตอนมื้อเพลอีกครั้ง อาจทำให้บูดเสียและเกิดโรคอาหารเป็นพิษและท้องร่วงได้

นายแพทย์สมนึก อร่ามเธียรธำรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อาการของโรคอุจจาระร่วง จะมีอาการปวดท้อง อาเจียน ถ่ายเหลว หรืออาจมีไข้ร่วมด้วย  การดูแลเบื้องต้นเพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ ขอให้พระสงฆ์ฉันน้ำละลายผงเกลือแร่ที่มีอยู่ทั่วไป และถ้าฉันอาหารได้ควรฉันแต่อาหารอ่อนไปก่อนจนกว่าอาการจะทุเลา แต่หากอาการไม่ดีขึ้นขอให้ไปพบแพทย์เพื่อถวายการรักษาต่อไป สำหรับการป้องกันโรคโรงพยาบาลสงฆ์ ขอแนะนำให้ปฏิบัติดังนี้

ในกลุ่มผู้ประกอบการอาหารร้านค้าที่ปรุงอาหารเพื่อขายให้ประชาชนซื้อไปตักบาตรพระสงฆ์ควรพิถีพิถันในการคัดสรรค์วัตถุดิบ ก่อนจะนำมาปรุงควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยและปรุงให้สุกด้วยความร้อน ให้ทั่วถึง ถ้าเป็นพืชผักผลไม้ควรล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้ง ในส่วนของพระสงฆ์เมื่อรับบิณฑบาตอาหารมาแล้ว ควรพิจารณาก่อนฉันทุกครั้ง และควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยทั่วๆ ไป คือ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” กินร้อน คือ ฉันอาหารที่ปรุงสุกเสมอ ในกรณีที่ต้องฉันมื้อเพลจากอาหารบิณฑบาต ควรให้ลูกศิษย์นำอาหารไปอุ่นให้ร้อน ก่อน การใช้ช้อนกลาง คือ ถ้าต้องฉันอาหารร่วมกันหลายๆรูป ควรใช้ช้อนกลางตักอาหารเพื่อป้องกันโรคติดต่อและล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังฉันอาหารทุกครั้ง