เทคโนโลยี “รักษามะเร็งอย่างตรงจุด” เพิ่มโอกาสหายได้มากขึ้น

เทคโนโลยี “รักษามะเร็งอย่างตรงจุด” เพิ่มโอกาสหายได้มากขึ้น
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

นวัตกรรมทางการแพทย์สมัยนี้ สร้างความหวังในการรักษาเพื่อการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยมะเร็งได้มากขึ้นจริงๆ โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่พบในระยะแรกๆ มีโอกาสในการหายจากโรคสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก

ล่าสุดกับเทคโนโลยีรักษามะเร็งเฉพาะจุด หรือที่เรียกว่า "ทาร์เก็ตเต็ด เทอราพี" (Targeted Therapy) เป็นแนวทางในการลดผลกระทบข้างเคียง เมื่อใช้ร่วมกับการรักษาอื่นๆ แบบเต็มที่ จะช่วยยืดอายุผู้ป่วยในกลุ่มผู้ป่วย มะเร็งระยะสุดท้าย หรือเพิ่มโอกาสในการหายสูงขึ้น ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งระยะแรก

การรักษาด้วยวิธี Targeted Therapy มีการพัฒนามากว่า 16-17 ปี  โดยจะมีกระบวนการ อย่างหนึ่งที่เรียกว่า Precision Medicine ซึ่งจะเป็นการนำตัวอย่างเซลล์มะเร็งของคนไข้หลายๆ คนมาวิเคราะห์ โมเลกุล โปรตีน และลักษณะความผิดปกติของยีน เพื่อออกแบบตัวยาที่เข้ากับคนไข้ได้ ซึ่งจากวันนั้นจน ปัจจุบันนี้มีตัวยาเกิดขึ้นมากมาย แต่ก็ยังไม่ถึงกับใช้รักษาในมะเร็ง ได้ทุกชนิด แต่เป็นวิธีการที่ตอบสนอง ต่อโรคได้ครอบคลุมมากขึ้น และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างรวดเร็ว

กระบวนการรักษานี้จะเข้าไปตรงจุดหยุดมะเร็งที่เซลตั้งต้น ตั้งแต่หยุดกระบวนการแบ่งตัวของ เซลมะเร็ง หยุดการเคลื่อนที่ ลุกลาม ทำให้เซลมะเร็งตาย และทำให้เซลมะเร็งไม่สนองสิ่งกระตุ้นอีกต่อไป อย่างไรก็ตามการรักษาด้วย Targeted Therapy เมื่อถึงจุด ๆ หนึ่งอาจจะเกิดการดื้อยา เช่น ยาบางตัว อาจจะให้ ผลการรักษาที่ดี แต่พอผ่านมาประมาณปีนึงก็เกิดการดื้อยา ทีมแพทย์ก็ ต้องวินิจฉัยต่อเนื่อง ตัดชิ้นเนื้อมา ตรวจใหม่ เพื่อมองหา Targeted Therapy ตัวใหม่ แต่ถ้าหาไม่ได้ ก็ต้องกลับไป ที่วิธีเดิม คือ คีโม

นอกจากนี้ ในระหว่างการรักษานั้นปัจจัยสำคัญมากคือกำลังใจ การคิดบวก ที่ช่วยจะเพิ่มประสิทธิภาพและ ผลลัพธ์ที่ดีในการรักษา ดังนั้นการดูแลผู้ป่วย โดยใช้ “ใจ” ในการสร้างความเชื่อมั่นว่าเราจะเป็น “ทีมเดียวกัน”  เป็นเรื่องที่เราต้องทำควบคู่ไปกับการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

ในการตรวจ วินิจฉัย วิเคราะห์ โรคมะเร็ง จำต้องใช้ความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์สหสาขา ถ้ามีอาการผิดปกติ เจ็บป่วยเรื้อรังควรมาพบหมอเพื่อหา สาเหตุของโรค แต่ถ้าหากไม่พบหมออาจตั้งสมมติฐานว่าเป็นมะเร็ง และเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรอง มะเร็ง ถ้าตรวจพบโรคได้ไว และได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี โรคนี้ก็มีโอกาสหายขาดได้ อย่าปล่อยให้อาการของโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุ ทำให้เกิดความกังวลใจ ควรรีบมาปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีรักษาด้วยกันกับผู้ป่วยต่อไป