เกมส์เรียงไพ่

เกมส์เรียงไพ่
Falseโดย ;

เกมส์ไพ่ เกมไพ่  เกมส์ go stop puzzle  เกมส์เปิดไพ่ ให้ดูไพ่ด้านล่างว่าแสดงตัวเลขใด กดไพ่ด้านบนที่หงายแล้ว ดูว่าตัวเลขใดที่มากกว่าหรือน้อยกว่าไพ่ที่หงานด้านล่างอยู่ 1 หากไม่มีไพ่ด้านบนที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว ให้เปิดไพ่ด้านล่างที่คว่ำอยู่ ไล่เปิดไปเรื่อยๆ จนหมดกอง หากไพ่ด้านบนหมดก่อนไพ่ด้านล่าง จึงจะชนะ ถ้าเปิดไพ่จนหมดแล้วไพ่ของบนยังไม่หมดเกมก็จบนะ