Sandy Spa

Sandy Spa
Falseโดย ;

เกมส์เปิดร้าน เกมส์สปา เกมสปา เกมส์ Sandy Spa  เนื่องจากมีลูกค้ามาบริการร้านสปาของแซนดี้เยอะ เธอจึงอยากให้เพื่อนๆ ช่วยกันบริหารร้านสปาของเธอกันหน่อย