protect the devil's treasures

protect the devil's treasures
Falseโดย ;

เกมส์ผี เกมผี เกมส์วางแผน เกมส์ protect the devil's treasures เป็นผีเฝ้าสมบัติในสุสานแห่งหนึ่ง ป้องกันไม่ให้ใครมานำสมบัติออกจากพื้นที่แห่งนี้ได้