Priston Tale ประกาศเล่นฟรีมี Item Shop [PR]

S! Game

สนับสนุนเนื้อหา

ประกาศจาก Priston Tale ให้ผู้เล่นเล่นฟรีพร้อมเปิดระบบใหม่ Item Shop

สรุปวัน-เวลาในการเปลี่ยนระบบและรวมเซิร์ฟเวอร์ ปิดเซิร์ฟเวอร์เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบ: 5 เมษายน 2549 (ตั้งแต่ 9.00 น.) เปิดเซิร์ฟเวอร์พร้อมเปิดระบบเล่นฟรี: 6 เมษายน 2549 (18.00 น. เป็นต้นไป) ลงทะเบียนย้ายตัวละครพร้อมจองชื่อแคลนที่หน้าเว็บไซต์: 6 เมษายน 2549 (18.00 น. เป็นต้นไป) ขั้นตอนและวิธีการย้ายตัวละคร ทีมงาน Priston Tale ขอแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนในการย้ายตัวละครและการรวมเซิร์ฟเวอร์ดังนี้ 1. ผู้เล่นสามารถลงทะเบียนขอย้ายตัวละครระหว่างวันที่ 6 เมษายน 2549 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 เวลา 18.00 น. ที่หน้าเว็บไซต์ www.pt.in.th 2. ผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนขอย้ายตัวละครในวันและเวลาดังกล่าวจะได้สิทธิในการเลือกตัวละครจากเซิร์ฟเวอร์เก่าไปยังเซิร์ฟเวอร์ใหม่เอง โดยการย้ายจะสามารถย้ายตัวละครทั้งหมดจากเซิร์ฟเวอร์เก่าเซิร์ฟเวอร์เดียวเท่านั้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ใหม่ และไม่สามารถเลือกตัวละครจากหลายๆเซิร์ฟเวอร์มาปนกันได้ 3. เมื่อผู้เล่นย้ายตัวละครของตัวเองแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ภายหลัง กรุณาใช้ความระมัดระวังในการเลือก 4. ไอเท็มต่างๆ ในตัวละครและในโกดัง (Warehouse) จะได้รับการย้ายมาโดยอัตโนมัติพร้อมกับตัวละคร 5. ข้อมูล Clan และคะแนน SOD ไม่สามารถทำการย้ายได้ และจะถูก reset ใหม่ 6. หลังจากการรวมเซิร์ฟเวอร์แล้วหากสมาชิก Clan ใดๆ ต้องการสร้าง Clan ในชื่อเดิม หัวหน้าแคลนนั้นๆ ต้องทำการจองชื่อแคลนที่ต้องการไว้เสียก่อน โดยสามารถจองที่หน้าเว็บไซต์ www.pt.in.th ไปพร้อมกับขั้นตอนการย้ายตัวละคร และสามารถมารับเงินในการสร้างแคลนได้จากทีมงาน 7. หลังจากการปรับเปลี่ยนระบบแล้วระบบจะทำการ Reset ผลการแข่งขัน Bless Castle ที่ผ่านมาทั้งหมด และจะเริ่มการแข่งขันชิง Bless Castle อีกครั้งตามวันและเวลาเดิม 8. เมื่อทำการปรับเปลี่ยนเป็นระบบเล่นฟรีแล้วหากผู้เล่นรายใดมีจำนวนชั่วโมงการเล่น (Air time) เหลืออยู่ในระบบ ระบบจะทำการแปลงจำนวนชั่วโมงการเล่นที่เหลืออยู่เป็นค่า Point ซึ่งสามารถนำไปใช้ซื้อ Item ต่างๆ ที่ Item Shop ภายในเกมได้ (โปรดดูหัวข้อ วิธีการคำนวณเวลาที่เหลือเป็น Point) 9. เมื่อทำการย้ายผ่านหน้าเว็บเรียบร้อยแล้วผู้เล่นจะสามารถทำการ login เกมได้ทันที 10. หลังจากปรับเปลี่ยนเป็นระบบเล่นฟรีแล้วผู้เล่นปัจจุบัน, ผู้เล่นเก่า หรือผู้สนใจ สามารถสมัครไอดีพร้อมเข้าเล่นเกม Pristontale ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หมายเหตุ: หลังจากวันและเวลาที่กำหนดในการย้ายตัวละครสิ้นสุดลง หากผู้เล่นไม่เข้ามาลงทะเบียนการย้ายทางระบบจะทำการย้ายให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้หากผู้เล่นไอดีหนึ่งมีการสร้างตัวละครมากกว่า 1 เซิร์ฟเวอร์ ระบบจะทำการเปรียบเทียบระดับเลเวลตัวละคร (หากเลเวลเท่ากันจะดูที่ค่าประสบการณ์ EXP เป็นเกณฑ์ต่อไป) ของผู้เล่นนั้นๆ ในทุกๆ เซิร์ฟเวอร์ หากตัวละครที่เลเวลสูงที่สุดอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ใด ระบบจะทำการย้ายข้อมูลผู้เล่นรายนั้นๆ จากเซิร์ฟเวอร์นั้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ใหม่ทั้งหมด วิธีการคำนวณเวลาที่เหลือในระบบเป็นค่า Point: 1. ระบบจะทำการคำนวณจำนวนเวลาที่เหลือในระบบทั้งหมดของผู้เล่น (คิดเป็นหน่วยวันหรือชั่วโมงตามประเภทของบัตรที่เติมเข้ามาโดยปัดขึ้นหากมีเศษทศนิยม) 2. ระบบจะทำการแปลงจำนวนเวลาที่เหลือในระบบทั้งหมดของผู้เล่นออกมาเป็นมูลค่าเงินทั้งหมดในระบบแทน (นำจำนวนเวลาที่เหลือในระบบทั้งหมดหารด้วยระยะเวลาเต็มของหน้าบัตรนั้นๆ แล้วเอาอัตราส่วนที่ได้คูณด้วยมูลค่าเงินตามหน้าบัตร) 3. ระบบจะนำมูลค่าเงินที่ได้ไปคูณกับอัตราส่วนการแปลงมูลค่าเงินเป็นจำนวน Point (อัตราส่วนมาตรฐานคือ 1 บาทเท่ากับ 100 Point) แล้วจะได้เป็นจำนวน Point ทั้งหมดที่ผู้เล่นจะได้รับ ซึ่งสามารถนำไปใช้ซื้อไอเท็มต่างๆ จาก Item Shop ได้ต่อไป ตัวอย่าง: ผู้เล่น A เติมบัตรราย 30 วันเข้าสุ่ระบบซึ่งบัตรที่ใช้มีมูลค่า 349 บาทในวันที่ 1 เมษายน 2549 เวลา 9:00 น. จากนั้นได้ใช้บริการตามปกติจนถึงวันที่ปิดระบบเพื่อเปิดระบบเล่นฟรีในวันที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 12:00 น. สรุปได้ว่าผู้เล่น A ใช้เวลาในการเล่นไปทั้งสิ้น 4 วัน 3 ชั่วโมง ซึ่งทำให้เหลือเวลาเล่นอีก 25 วัน 21 ชั่วโมง ระบบจะทำการคำนวณวันให้กลายเป็นจำนวนเต็มวันก่อนจึงทำให้ผู้เล่น A มีวันเหลือเท่ากับ 26 วัน (ปัดขึ้นจาก 25 วัน 21 ชั่วโมง) จากนั้นระบบจะทำการคำนวณมูลค่าคงเหลือจากบัตร ทั้งนี้ผู้เล่น A จะมีมูลค่าคงเหลือจากวันที่ตนมีเหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 302.47 บาท (คิดจาก 349 บาทหารด้วย 30 วันแล้วคูณด้วย 26 วัน) แล้วนำเงินจำนวนนี้ไปปัดเศษขึ้นให้ไม่มีเศษสตางค์ คือกลายเป็น 303 บาท เมื่อได้จำนวนเต็มแล้วก็คูณด้วยอัตราส่วน 1 บาทต่อ 100 POINT ซึ่งทำให้ผู้เล่น A มี POINT ที่แปรรูปแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 30,300 POINT เมื่อระบบเปิดบริการอีกครั้งผู้เล่น A สามารถนำ POINT นี้มาเลือกหาไอเทมได้จาก ITEM SHOP ที่หน้าเว็บไซต์เกม Priston Tale ต่อไป หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้เล่นมีเวลาคงเหลือในระบบก่อนวันปิดปรับเปลี่ยนเป็นระบบเล่นฟรี และเวลาที่เหลือมาจากการเติมเงินผ่านบัตรแบบรายชั่วโมงระบบก็จะให้วิธีการคำนวนแบบเดียวกัน คือหาเวลาที่เหลืออยู่แล้วนำมาปัดขึ้นให้กลายเป็นชั่วโมงเต็มก่อนที่จะนำไปหาอัตราส่วนเงินคงเหลือตามหน้าบัตรต่อไป วิธีการซื้อไอเทมจากหน้าร้าน Item Shop: ผู้เล่นสามารถใช้ POINT ที่ได้รับจากการปรับเปลี่ยนมาจากเวลาเล่นที่คงเหลือในระบบของคุณหรือเติม POINT เพิ่มเติมจากบัตรหรือวิธีการชำระเงินต่างๆ แล้วนำ POINT ที่มีมาซื้อไอเทมที่หน้าเว็บไซต์ของเกม (www.pt.in.th) เมื่อเลือกซื้อแล้วคุณสามารถเข้าเกมเพื่อไปรับไอเทมที่คุณเลือกซื้อได้จาก NPC ที่ชื่อ Public Item Shop ต่อไป...

ทีมงาน Priston Tale

ติดตามSanook! Game

แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเกมล่าสุด เกมออนไลน์ เกมมือถือ เกมคอนโซล และแฟลชเกมส์สำหรับเล่นบนเว็บมากมาย ให้คุณเล่นเกมฟรี!