Seal Fan Art ครั้งที่ 2 ต้อนรับเซิร์ฟเวอร์ที่ 2 [PR]

S! Game

สนับสนุนเนื้อหา

กิจกรรม Seal Fan Art ครั้งที่ 2 ต้อนรับเซิร์ฟเวอร์ที่ 2 ของซีลออนไลน์ กำหนดการกิจกรรม : เริ่มเปิดรับผลงาน วันที่ 12 เมษายน 2550 ปิดรับผลงาน วันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ประกาศรอบคัดเลือก 5 ผลงานเข้ารอบ วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เปิดโหวตทาง www.sealonline.in.th วันที่ 15 - 31 พฤษภาคม 2550 ประกาศผลรอบการตัดสิน ทาง www.sealonline.in.th วันที่ 31 พฤษภาคม 2550 คนมีฝีมือเชิญทางนี้ค่า... ขอต้อนรับแฟนๆ ชาวซีลมาร่วมตะลุยความสนุกด้วยกันในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของซีลออนไลน์ : Server Yesod ค่ะ เพื่อนๆ หลายคนได้ยินชื่อแล้ว อาจสงสัยว่า Yesod คืออะไร? คำเฉลยก็คือเป็นชื่อของเทพเจ้าองค์หนึ่งในเกม และเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่นคงและสงบสุขนั่นเอง และจากชื่อของ Server ใหม่นี้ ทีมงานซีลออนไลน์จึงได้มีกิจกรรมสนุกๆ มาให้เพื่อนๆ ร่วมแสดงความสามารถกันอีกแล้ว หลังจากที่เว้นช่วงมานานตั้งแต่การประกวด Fan Art ครั้งที่ 1 มาคราวนี้ เราได้จัดกิจกรรม Seal Fan Art ครั้งที่ 2 ตอน เทพเจ้า Yesod ในจินตนาการของคุณ โดยมีกติกาง่ายๆ คือให้เพื่อนๆ สร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทพเจ้า Yesod ในจินตนาการของเพื่อนๆ เอง โดยไม่จำกัดรูปแบบ และแนวคิด ทั้งยังสามารถใช้เทคนิคได้หลากหลายทั้งภาพเขียนลายเส้น หรือภาพกราฟิก คือถนัดแนวไหนก็ส่งมาได้เลยค่ะ ซึ่งนอกจากจะมีการแจกรางวัลใหญ่แล้ว ผลงานที่ได้รับรางวัลยังได้จัดแสดงในเว็บไซต์ Seal Online อีกด้วยน้า สำหรับกติกาและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้ค่ะ กฎ กติกา ในการสมัครร่วมกิจกรรม : ผู้เข้าร่วมการประกวดหนึ่งท่าน สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน หัวข้อของการประกวดคือ เทพเจ้า Yesod ในจินตนาการของคุณ โดยเน้นให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้า Yesod และมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Seal online ผู้เข้าร่วมการประกวด สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดไม่จำกัดแนวคิดและวิธีสร้างสรรค์งาน โดยทีมงานจะจัดกลุ่มผลงานเป็น 2 ประเภท ซึ่งผู้เข้าประกวดต้องระบุการสร้างสรรค์ผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 2.1 ผลงานโดยการวาดด้วยมือ (Manual) ทั้งลงสี และ ไม่ลงสี ผลงานแบบวาดมือ (Manual) ขั้นตอนการวาด และลงสี ต้องใช้การวาดด้วยมือเท่านั้น โดย ต้องส่งผลงานมาทั้งแผ่นกระดาษตัวจริง (เพื่อให้กรรมการได้เห็นลายเส้น และการลงสีจริง) และแนบ CD ที่เซฟงานและ export มาเป็นไฟล์ชนิด .jpg (เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหาย จากการส่งผลงดาษตัวจริงมาทางไปรษณีย์) 2.2 ผลงานโดยการวาดด้วยคอมพิวเตอร์ (Graphic Design) ทั้งลงสี และ ไม่ลงสี ด้วยโปรแกรมต่างๆ เช่น illustrator หรือ Photoshop เป็นต้น ผลงานแบบกราฟฟิค (Graphic) การวาดด้วยโปรแกรม Illustrator ต้องเซฟมาเป็นไฟล์ ชนิด .ai และ export มาเป็นไฟล์ .jpg สำหรับการวาดด้วยโปรแกรม photoshop ต้องเซฟใส่ CD มาเป็นไฟล์ชนิด .psd และ export มาเป็นไฟล์ .jpg หมายเหตุ ไม่รับผลงานที่เป็นภาพถ่าย หรือ ภาพตัดต่อใดๆ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีขนาดใหญ่ไม่เกิน A4 (29.7x21 ซม.) ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องส่งผลงานมาในรูปแบบของแผ่น CD ROM หรือ พัสดุไปรษณีย์ ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องดาวน์โหลด แบบฟอร์มการสมัคร เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านเอง และรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานของท่าน ทั้งนี้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องแนบใบสมัครที่กรอกเรียบร้อย และสมบูรณ์ และส่งมาพร้อมกับผลงาน ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถส่งผลงานมาได้ที่ บริษัท ฟันบ็อกซ์ จำกัด 1168/15 ชั้น 12A อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ ฯ 10120 โทร. 0-2343-1000 ต่อ 503 โทรสาร. 0-2679-8770 อีเมลล์: event@sealonline.in.th อย่าลืม วงเล็บมุมซองว่า Seal Fan Art ครั้งที่ 2 ด้วยนะคะ การโหวต 5 ผลงานเข้ารอบ ผู้เล่นทั่วไปสามารถโหวตผลงานที่ชื่นชอบได้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 โดยสามารถโหวตได้วันละ 1 ครั้ง ต่อ 1 ไอดีเกม ซีล ออนไลน์ เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม : ผลงานที่ส่งเข้าประกวดและผลงานที่ได้รับรางวัลจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ฟันบ๊อกซ์ จำกัด และบริษัท Grigon Entertainment จำกัด (ประเทศเกาหลี) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตกลง และ ยินยอม ให้บริษัทฟันบ๊อกซ์ จำกัดและผู้ให้การสนับสนุนนำข้อมูล หรือภาพถ่ายใดๆ ที่ได้จากงานกิจกรรม รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องไปทำซ้ำ ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่าน สื่ออินเตอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดทุกชนิดทุกประเภทได้ โดยไม่คิดค่าตอบแทน รวมทั้งจะให้ความ ร่วมมือกับฟันบ๊อกซ์ หรือตัวแทนของฟันบ๊อกซ์ในทุกด้าน เพื่อช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ของฟันบ๊อกซ์ หรือของผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม ผลงานที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประกวดจะไม่ได้รับการพิจารณา โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามที่ได้ประกาศไว้ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้เข้าร่วมกิรรมที่ได้รับรางวัล จะไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชย หรือ ขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือทรัพย์สินอื่นใดแทนได้ในทุกกรณี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับรางวัลไปให้แก่บุคคลอื่นได้ ผลงานที่ไม่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเอง จะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประกวด ต้องระบุชื่อจริง นามสกุลจริง และ ID เกม Seal online และจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง และครบถ้วนเท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่สามารถติดต่อ เพื่อรับรางวัลได้ ผู้เข้าร่วมการประกวด ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเล่นเกมที่ บริษัท ฟันบ๊อกซ์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการ เป็นไงคะ หลายคนคงคันไม้คันมืออยากโชว์ผลงานกันแล้วล่ะสิ ส่งมาร่วมประกวดได้เลยค่ะ อ้อ ส่วนเรื่องสำคัญคือเรื่องของรางวัลนั้น ขออุบไว้อีกนิด แล้วจะมาเฉลยให้ทราบต่อไป แต่รับรองว่า ชั้นเทพ แน่นอนค่า "ทีมงาน Seal"

ติดตามSanook! Game

แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเกมล่าสุด เกมออนไลน์ เกมมือถือ เกมคอนโซล และแฟลชเกมส์สำหรับเล่นบนเว็บมากมาย ให้คุณเล่นเกมฟรี!