TS ประกาศรวมเซิร์ฟเวอร์ [PR]

S! Game

สนับสนุนเนื้อหา

เวอร์ชั่นใหม่ใกล้เข้ามาแล้ว แถมยังมาพร้อมกับสงครามชิงปราสาทที่ร้อนระอุยิ่งกว่าเดิม เมื่อสองเซิร์ฟเวอร์ต้องมารวมกัน ศึกชิงปราสาทจะต้องยิ่งมันส์มากกว่าเดิมแน่นอน เพราะผู้ที่จะสามารถครอบครองสัตว์เทพในตำนานได้ มีเพียง 5 กองทัพเท่านั้น!! ระยะเวลาการดำเนินการ : จะทำการปิดเซิร์ฟเวอร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. (เวลา maintain เซิร์ฟเวอร์) เป็นต้นไป และเปิด Server ในเวลา 17:00 น. หลังการรวมเซิร์ฟเวอร์ เพื่อนๆ จะยังคงใช้ชื่อเซิร์ฟเวอร์เดิมในการเข้าเกมได้ตามปกติ ยกตัวอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์ปาโต้เยาถุงหอม รวมกับ ปาโต้เยาดอกไม้ ผู้เล่นของปาโต้เยาถุงหอม จะยังคงเลือกเซิร์ฟเวอร์ปาโต้เยาถุงหอมในการเข้าเกมได้ ในขณะที่ผู้เล่นของปาโต้เยาดอกไม้ ก็ยังคงเลือกเข้าเล่นเกมโดยเลือกเซิร์ฟเวอร์ปาโยดอกไม้ ได้เช่นเดียวกัน หมายเหตุ : ID ที่ไม่ได้มีการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไปจะถูกลบทิ้งในการรวมเซิร์ฟเวอร์ กำหนดการในการรวมเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 5 มิถุนายน 2550 ปาโต้เยามินิ รวมกับ ปาโต้เยาหมอดู ปาโต้เยาถุงหอม รวมกับ ปาโต้เยาดอกไม้ วันที่ 7 มิถุนายน 2550 ปาโต้เยาพเนจร รวมกับ ปาโต้เยากระต่าย หลังการรวมเซิร์ฟเวอร์แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดังนี้ 1. กรณีชื่อตัวละครของผู้เล่นในสองเซิร์ฟเวอร์ที่รวมกันมีชื่อเหมือนกัน จะใช้การใส่ตัวเลข 1, 2, 3 ต่อท้ายเพื่อแยกแยะ เช่น ในเซิร์ฟเวอร์ปาโต้เยาถุงหอม และ ปาโยดอกไม้ ที่มีการรวมกันนั้น มีตัวละครชื่อ ขงเบ้ง เหมือนกัน เมื่อรวมเซิร์ฟเวอร์แล้ว ผู้เล่นจะมีชื่อเป็น ขงเบ้ง1 และ ขงเบ้ง2 และหากความยาวของชื่อผู้เล่น มี 14 ตัวอักษรและเกิดกรณีซ้ำกัน จะไม่สามารถใส่ตัวเลขไว้ด้านหลังชื่อได้อีก ดังนั้นจะรักษาชื่อทั้งสองไว้ หมายเหตุ : ผู้เล่นจะต้องติดต่อเข้ามายังช่องศูนย์บริการ GM เพื่อแจ้งขอเปลี่ยนชื่อ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ผู้เล่นจะต้องเตรียมชื่อที่ต้องการจะเปลี่ยน มา 2 ชื่อ (ในกรณีที่หากมีชื่อใดถูกใช้ไปแล้ว) ชื่อที่ผู้เล่นแจ้งมาจะต้องมีความยาวไม่เกิน 14 ตัวอักษร และจะต้องถูกต้องตามกฏ กติกา การตั้งชื่อตัวละคร ตัวอักษรหรือสัญญลักษณ์พิเศษต่างๆ ในกรณีที่มีชื่อเหมือนกัน ผู้ที่แจ้งขอเปลี่ยนชื่อเข้ามาก่อน เพื่อต้องการใช้ชื่อนั้นๆ จะได้ไป (ใครมาก่อนได้ก่อนน้า ^^) เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้ภายใน 3 วัน นับจากวันรับเรื่อง 2. กรณีผู้เล่นใช้ไอดีเดียวกันในการสร้างตัวละครหลายตัวอยู่ในทั้ง 2 เซิร์ฟเวอร์ที่มีการรวมกัน จะใช้วิธีในการเลือกเก็บตัวละครดังนี้ จะเลือกตัวละครที่มีเลเวลสูงที่สุดไว้ หากตัวละครมีเลเวลเท่ากันจะเลือกตัวละครที่มีเงินมากที่สุดไว้ หากมีเงินเท่ากันจะเลือกที่เซิร์ฟเวอร์ที่เดิมมีผู้เล่นจำนวนมากกว่าไว้ 3. การคืนเมืองหลังจากรวมเซิร์ฟเวอร์ หลังจากที่รวมเซิร์ฟเวอร์แล้ว กองทัพจะไม่มีเมืองไว้ครอบครองอีก จะต้องไปทำสงครามใหม่เพื่อครอบครองเมือง ของที่เก็บไว้ในคลังเก็บของในเมืองยังเก็บรักษาอยู่ เมื่อผู้เล่นมีกองทัพ และมีเมืองระดับ 2 (เป็นเมืองขนาดกลาง) จึงจะสามารถเบิกของออกไปได้ ชุดสวมใส่ต่างๆ ของหน่วยป้องกันทหาร (ของบ้าน) จะถูกเรียกกลับคืนหมด 4. ข้อมูลที่จะถูกลบออกและเก็บรักษาไว้ มีดังนี้ สิ่งที่จะถูกลบออก : รายชื่อเพื่อนสนิท, กองทัพของตนเอง, การแต่งงานของผู้เล่น สิ่งที่ถูกเก็บรักษาไว้ : ไอเทมและเงินในร้านแลกเงิน, ขุนพลในโรงเตี๊ยม, ขุนพลติดตามตัว, เงินในตัว, ไอเทมในตัว, ไอเทมในกระเป๋า 5. หลังจากรวมเซิร์ฟเวอร์แล้วข้อมูลทางกองทัพจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ทุกๆ กองทัพ จะเก็บรักษาข้อมูลในส่วน แม่ทัพเท่านั้น ส่วนอื่นๆ เช่น รองแม่ทัพ หรือ เหล่า ทหารจะต้องเฟ้นหาใหม่ เสบียงของกองทัพทั้งหมด จะส่งย้ายไปเก็บไว้ในกองทัพหลังจากมีการรวมเซิร์ฟเวอร์แล้ว ระดับคุณความดี(ค่าบริจาค) ของแม่ทัพจะถูกเก็บรักษาไว้ หากเกิดกรณีที่มีผู้เล่นไอดีหนึ่ง มีตัวละครเป็นแม่ทัพอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ทั้งสอง (ที่จะทำการรวม) เมื่อมีการรวมเซิร์ฟเวอร์ จะเก็บรักษาข้อมูลของตัวละครที่มีเลเวลสูงกว่าเอาไว้ หากเกิดกรณีที่มีผู้เล่นไอดีหนึ่ง มีตัวละครอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ทั้งสอง (ที่จะทำการรวม) แต่มีเพียง 1 ตัวละครที่เป็นแม่ทัพ เช่น ในเซิร์ฟเวอร์ปาโยถุงหอม มีตัวละคม่ทัพ เลเวล 100 ชื่อ "ต้าเหมา" และในเซิร์ฟเวอร์ปาโยดอกไม้ มีตัวละครที่ไม่ได้เป็นแม่ทัพ เลเวล 120 ชื่อ "เสี่ยวเหมา" ในที่นี้ระบบจะทำการเลือกเก็บข้อมูลของผู้ที่เลเวลสูงกว่าเป็นหลักคือ "เสี่ยวเหมา" ระบบจะนำตำแหน่งแม่ทัพและเสบียง ส่งมอบให้แก่ "เสี่ยวเหมา" ซึ่งเป็นตัวละครที่ถูกเลือกไว้ต่อไป ( ณ เวลานี้ เสี่ยวเหมาก็จะได้เป็นแม่ทัพแทน) หลังจากที่มีการรวมเซิร์ฟเวอร์ กฎข้อบังคับที่ว่า กองทัพที่มีผู้เล่นเลเวล 15 จำนวนคนไม่ถึง 10 คน จะถูกบังคับให้สลายกองทัพไป จะยกเลิกชั่วคราว และหลังจากที่มีการรวมเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วครบหนึ่งเดือน จึงจะใช้กฎนี้ใหม่ เมื่อถึงเวลานั้น หากไม่สามารถทำตามกฎดังกล่าวได้ กองทัพจะถูกบังคับให้สลายตัว การชดเชยเรื่องกองทัพและเมืองจะใช้หลักการ อัตราส่วนดังนี้ แร่ธาตุ : 1, เสบียง : 2,ไม้ : 1 เช่น ระดับหรือแรงของการสร้างและซ่อมแซมเมืองเท่ากับ 1000 ก็จะชดเชยโดยการนำ แร่ธาตุ 1000 ข้าว 2000 และไม้ 1000 เพิ่มเข้าไปที่เสบียงของกองทัพ เป็นการชดเชย จึงขอแจ้งมาให้ผู้เล่นทุกท่านทราบโดยทั่วกัน "ทีมงาน TS online"

ติดตามSanook! Game

แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเกมล่าสุด เกมออนไลน์ เกมมือถือ เกมคอนโซล และแฟลชเกมส์สำหรับเล่นบนเว็บมากมาย ให้คุณเล่นเกมฟรี!