DJ Idol

 DJ Idol
Falseโดย ;

DJ หนุ่มรูปหล่อรับหน้าที่มาเปิดแผ่น แต่การเปิดแผ่นครั้งนี้จะต้องใช้ปุ่มลูกศรเป็นตัวช่วยในการเปิดเพลงจ้า