เกมส์วางแผน Lord Of War II

เกมส์วางแผน Lord Of War II
Falseโดย ;

รักษาดินแดนของตนเองไว้ให้ได้ โดยการต่อต้านพวกศัตรูที่เข้ามารุกราน