แท็ก

ศ.นพ.อภิชาติ วิชญาณรัตน์

ศ.นพ.อภิชาติ วิชญาณรัตน์ ใหม่ล่าสุด

รู้จักโรค "คุชชิ่ง" อาการอ้วน กลม พุงยื่น ผิดปกติ

รู้จักโรค "คุชชิ่ง" อาการอ้วน กลม พุงยื่น ผิดปกติ

ศ.นพ.อภิชาติ วิชญาณรัตน์ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเนื้องอกต่อมใต้สมองชนิดคุชชิ่ง (Cushing's Disease) ซึ่งเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อย

เปิดอ่าน26,518