แท็ก

๒๓ ตุลาคม

๒๓ ตุลาคม ใหม่ล่าสุด

วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช

๒๓ ตุลาคมของทุกปี จะมีการวางพวงมาลาดอกไม้ที่พระบรมรูปทรงม้า เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เปิดอ่าน2,254จำนวนแชร์49จำนวนคอมเม้น0