แท็ก

สุนทรียภาพกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สุนทรียภาพกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ใหม่ล่าสุด

นิด้า เชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ สุนทรียภาพกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นิด้า เชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ สุนทรียภาพกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ สุนทรียภาพกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เปิดอ่าน516จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0