แท็ก

วัยรุ่นฟินแลนด์

วัยรุ่นฟินแลนด์ ใหม่ล่าสุด

การค้นหาตนเองของเด็กฟินแลนด์

การค้นหาตนเองของเด็กฟินแลนด์

ฟินแลนด์ ประเทศเล็กๆในยุโรปตอนบน มีประชากรประมาณห้าล้านคนเป็นประเทศที่มีความจริงจังมากในด้านการพัฒนาคุณภาพคนคนที่นี่มีคุณภาพ มีชีวิตความเป็นอยู่ดี มีความเหลื่อมลำ้ทางเศรฐกิจน้อยมาก

เปิดอ่าน3,837จำนวนแชร์339จำนวนคอมเม้น2