แท็ก

วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช ใหม่ล่าสุด

วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช

23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทุกปีจะมีการวางพวงมาลาดอกไม้ที่พระบรมรูปทรงม้า เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

เปิดอ่าน17,128จำนวนแชร์4จำนวนคอมเม้น4
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

พระราชกรณียกิจอันสำคัญยิ่ง ที่ทำให้พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญาว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช”ก็คือ “การเลิกทาส”

เปิดอ่าน18,510จำนวนแชร์241จำนวนคอมเม้น2
วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช

๒๓ ตุลาคมของทุกปี จะมีการวางพวงมาลาดอกไม้ที่พระบรมรูปทรงม้า เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เปิดอ่าน2,254จำนวนแชร์49จำนวนคอมเม้น0