แท็ก

ผศ.สุวิมล รุ่งเจริญ

ผศ.สุวิมล รุ่งเจริญ ใหม่ล่าสุด

จุฬาฯเปิดหลักสูตรใหม่ ป.โท ประวัติศาสตร์

จุฬาฯเปิดหลักสูตรใหม่ ป.โท ประวัติศาสตร์

ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ เป็นหลักสูตรที่ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ เป็นการเรียนที่ให้ความรู้และเนื้อหาประวัติศาสตร์ที่กว้างขวางครอบคลุมหลายภูมิภาค

เปิดอ่าน15,056จำนวนแชร์273จำนวนคอมเม้น9