แท็ก

นิด้า

นิด้า ใหม่ล่าสุด

การประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558

การประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558

ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงบุคคลทั่วไป ส่งบทความวิจัย และกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์

เปิดอ่าน783จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
จุดเปลี่ยน นิด้า รู้จัก ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีคนใหม่

จุดเปลี่ยน นิด้า รู้จัก ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีคนใหม่

ที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (นิด้า) มีมติแต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่ ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ขึ้นเป็นอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. เป็นต้นไป

เปิดอ่าน541จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
“ข่าวประชาสัมพันธ์ NIDA”

“ข่าวประชาสัมพันธ์ NIDA”

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท(ภาคพิเศษ) ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง

เปิดอ่าน430จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (นิด้า)  เปิดรับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท -เอก

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (นิด้า) เปิดรับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท -เอก

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (นิด้า) เปิดรับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท -เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม รุ่นที่ 2

เปิดอ่าน932จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
การประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556

การประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556

เชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประกวดได้ภายในวันที่ 7 มกราคม 2556 ทั้งระดับชาติ และระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 7 มกราคม 2555

เปิดอ่าน379จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
นิด้า เชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ สุนทรียภาพกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นิด้า เชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ สุนทรียภาพกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ สุนทรียภาพกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เปิดอ่าน512จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
นิด้า เปิดตัวคณะน้องใหม่ นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

นิด้า เปิดตัวคณะน้องใหม่ นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

เมื่อเร็วๆ นี้ นิด้าได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะน้องใหม่ล่าสุดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เปิดอ่าน1,714จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น2
การจับคู่อยู่ด้วยกันของวัยรุ่นไทย

การจับคู่อยู่ด้วยกันของวัยรุ่นไทย

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การจับคู่อยู่ด้วยกันของวัยรุ่นไทย"

เปิดอ่าน18,023จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น9
นิด้า จัดประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อม Open House

นิด้า จัดประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อม Open House

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานวิทยานิพนธ์ เข้าประกวดเพื่อรับรางวัล เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 และเข้าร่วมงาน NIDA Open House

เปิดอ่าน447จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
นิด้า จัดงานเนื่องในโอกาส 100 ปี ศ.ดร.มาลัย หุวะนันทน์

นิด้า จัดงานเนื่องในโอกาส 100 ปี ศ.ดร.มาลัย หุวะนันทน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และทายาทศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการ

เปิดอ่าน529จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
โครงการกองทุนพระบรมรูปฯ เพื่อพัฒนานิด้า

โครงการกองทุนพระบรมรูปฯ เพื่อพัฒนานิด้า

จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญพระชนพรรษา ๘๔ พรรษา

เปิดอ่าน196จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
เชิญชวนร่วมการแข่งขันโต้วาที

เชิญชวนร่วมการแข่งขันโต้วาที

นิด้าขอเชิญร่วมงานแนะนำหลักสูตร (NIDA Open House 2011) ในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ และขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งคลิปร่วมแข่งขันโต้วาทีภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2554

เปิดอ่าน379จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0