อาชีวะรับทุนฟรี มีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน

อาชีวะรับทุนฟรี มีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและให้บริการเรื่องบ้านแบบครบวงจร จัดโครงการพิเศษ Home Solution Career Choice

บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและให้บริการเรื่องบ้านแบบครบวงจร จัดโครงการพิเศษ Home Solution Career Choice "เรียนฟรี มีงานทำที่มั่นคง มีรายได้ระหว่างเรียน"เปิดโอกาสให้เยาวชนหรือนักเรียนที่สนใจเข้ารับทุนการศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในสาขาวิชาการก่อสร้างและสาขางานเทคนิคการก่อสร้าง(บริการระบบบ้านครบวงจร)

บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ส่งเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำของเครือซิเมนต์ไทย (SCG)ในตำแหน่งพนักงานบริการเทคนิคประจำศูนย์บริการระบบบ้านครบวงจรโฮมโซลูชั่น เมื่อสำเร็จการศึกษา โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาตลอดการศึกษา พร้อมเงินช่วยเหลือด้านต่างๆ
สิทธิที่ได้รับ อาทิ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงในช่วงฝึกปฏิบัติงานซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องกำลังศึกษาในระดับ ปวช.3 สาขาช่างก่อสร้าง ,โยธา , สถาปัตยกรรม เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียด และการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทรัพยากรบุคคล เอสซีจีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง โทร 0-2586-3840 หรือสมัครทางเวบไซต์ www.scgbuildingmaterials/career ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2553

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
ผู้เขียน : ภรณ์

 

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus