บทกลอนความรัก

ไม่พูดดีกว่า ว่ารักเธอ คนเดียวเท่านั้น
เพราะตัวฉัน ยังรักพ่อ แม่ พี่ น้อง

ไม่พูดดีกว่า ว่านอกจากเธอ ฉันจะไม่มอง

เพราะดวงตาทั้งสองยังอยากมอง ดูใครๆ


ไม่สัญญาด้วย ว่าจะผูกพัน จนนิรันดร์
เพราะชีวิตฉัน ไม่ได้ยืนยาว จนฟ้าสิ้นดินสลาย

ไม่สาบานว่าทุกคืนวัน จะไม่อยู่ไกล

เพราะงานที่ได้ อาจแยกเรา ในบางวันแต่อยากให้ เธอรู้ว่า ในฐานะ คู่รั ก
ฉันมักคิดถึงเธอ ห่วงใยเธอ เธอเท่านั้น

ความสุข ความรู้สึกดีๆ ที่ได้อยู่ด้วยกัน

จะสะกดใจฉัน ให้รักเธอ ตราบนานเท่าที่ยังหายใจ