ห่วงใย

แค่อกหัก เรื่องแค่นี้ไม่ตายหรอก
ถึงอย่างน้อย ก็ยังมีตัวฉัน
ร่วมผ่านทุกข์และสุข มารกัน
ไม่มีเขาแต่ มีฉันคอยห่วงใย