คนนี้ไง โฉมหน้า "พิยดา" เจ้าของร้านขายมือถือ Phonebymint

คนนี้ไง โฉมหน้า "พิยดา" เจ้าของร้านขายมือถือ Phonebymint

กลายเป็นชื่อที่หลายคนให้ความสนใจมากๆ ในขณะนี้เลยก็ว่าได้ สำหรับ พิยดา เจ้าของร้านขายมือถือ Phonebymint ที่เรียกว่ามีมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องราวการโกงค่ามือถือจนทำให้มีผู้เสียชีวิต และมีผู้เสียหายจากการกระทำของเธอกว่า 500 รายเลยด้วย ซึ่งในวันนี้ Sanook Campus เราก็จะพาเพื่อนๆ มารู้จัก พิยดา คนนี้กันซักหน่อย

พิยดาพิยดา

พิยดา มีชื่อเล่นว่า พันช์ เกิดวันที่ 29 พฤษภาคม 2545 ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดนนทบุรี เธอเป็น เจ้าของร้านขายมือถือ Phonebymint มีผู้ติดตาม 60,000 บัญชี มีพฤติกรรมใช้ของแบรนด์เนมหรูหรา เรียกว่ามีชีวิตที่ดีและเป็นคนที่มีฐานะที่ดีมากๆ คนหนึ่งเลยก็ว่าได้

พิยดาพิยดา

ชื่อของเธอกลายมาเป็นที่พูดถึงจาก มีข่าวการหลอกขายมือถือเด็กอายุ 14 ปี จนมีอาการเครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกถึงแก่ชีวิต จึงทำให้ชาวเน็ตมีการขุดประวัติ และรวมไปถึงในสิ่งที่ผู้กระทำผิดเคยได้ทำมาจนพบว่า เคยมีการจ้างผู้อื่นเปิดบัญชี มีผู้เสียหายเกิน 500 คน มีเงินหมุน 35 มากกว่าล้านบาทเลยด้วย

พิยดาพิยดา

ซึ่งในวันนี้ทางรายการ โหนกระแส ของหนุ่มกรรชัย ได้ระบุว่า ตอนนี้ทางตำรวจได้ออกหมายจับเธอเป็นที่เรียบร้อย จึงทำมีการเปิดเผยใบหน้าให้สังคมได้รับทราบว่าเธอหน้าตาเป็นอย่างไร จะได้ช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยเหลือจับตัวคนผิดส่งให้กับตำรวจได้ง่ายขึ้น

พิยดาพิยดา

นอกจากนั้นได้มีการเผยแพร่ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เรื่องให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน ด้วย คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว น.ส.พิยดา ทองคำพันธ์ กับพวก 10 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ อาศัยอำนาจตามความในข้อ4 แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ ของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2559 จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้น และไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่น หรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียด แห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายใน กำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ahr0chm6ly9zlmlzyw5vb2suy29tl
พิยดาพิยดา
พิยดาพิยดา
พิยดาพิยดา