รับชมที่นี่! รวมหนังผีสุดสยอง

ต้องยกระดับเท่าไหน ถึงเรียกว่าเข้าเกณฑ์ปลอดภัยของกรมอนามัย สำหรับร้านอาหาร

ต้องยกระดับเท่าไหน ถึงเรียกว่าเข้าเกณฑ์ปลอดภัยของกรมอนามัย สำหรับร้านอาหาร

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย เผยว่าจากที่ผ่านมารัฐบาลมีการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ตามความรุนแรงของสถานการณ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเป็นสำคัญในส่วนของร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม

ศบค. มีการปรับมาตรการให้สามารถนั่งกินในร้านได้ โดยทุกร้านที่เปิดให้บริการต้องยกระดับมาตรการป้องกันโควิด 19 เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงาน และ ผู้บริโภค

โดยทุกร้านที่เปิดให้บริการต้องมีมาตรการดังนี้

  1. ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ทันที หลังมีผู้ใช้บริการ
  2. หมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม และห้องน้ำ ทุก 1-2 ชั่วโมง
  3. เปิดประตูและหน้าต่างอย่าน้อย 30 นาที ก่อนเปิดและปิดระบบปรับอากาศ
  4. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และโต๊ะรับประทานอาหาร 1-2 เมตร
  5. จัดบริการเจลแอลกอฮอล์ประจำทุกโต๊ะ
  6. จัดอุปกรณ์กินอาหารเฉพาะบุคคล
  7. งดจัดบริการในรูปแบบผู้บริโภคบริการตนเอง