รายชื่อ ประเพณีไทย ทั้ง 4 ภาค แต่ละภาคมีประเพณีอะไรน่าสนใจบ้าง

รายชื่อ ประเพณีไทย ทั้ง 4 ภาค แต่ละภาคมีประเพณีอะไรน่าสนใจบ้าง

แต่ละพื้นที่ท้องถิ่นนั้นจะมีประเพณีที่แตกต่างกันออกไป แสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิต วัฒนธรรมที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นของในภูมิภาคนั้นๆ นั่นเอง ซึ่งในครั้งนี้ Sanook Campus เราก็จะพาเพื่อนๆ มาศึกษากันหน่อยว่า ประเทศไทยเราในแต่ละภาคมีประเพณีอะไรบ้าง

ประเทศไทยมีกี่ภูมิภาค

การแบ่งอย่างเป็นทางการ

การแบ่งภูมิภาคแบบ 6 ภูมิภาค ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางภูมิศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 และจัดให้เป็นการแบ่งภูมิภาคอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2520 ตามการแบ่งของคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยสภาวิจัยแห่งชาติ การแบ่งแบบนี้ประกอบไปด้วย 6 ภูมิภาค ได้แก่

 1. ภาคเหนือ
 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. ภาคตะวันตก
 4. ภาคกลาง
 5. ภาคตะวันออก
 6. ภาคใต้

การแบ่งแบบสี่ภูมิภาค

การแบ่งภูมิภาคแบบ 4 ภูมิภาค ใช้ในบางบริบทในการบริหารและสถิติ และยังเป็นการแบ่งกลุ่มวัฒนธรรมแบบกว้าง ๆ โดยจัดให้ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกรวมอยู่ในภาคกลาง ในขณะที่จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และอุทัยธานี อยู่ในภาคเหนือ การแบ่งแบบนี้ใช้กันมากในโทรทัศน์แห่งชาติ เมื่อพูดถึงสภาพอากาศหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับภูมิภาค

 1. ภาคเหนือ
 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. ภาคกลาง
 4. ภาคใต้

ประเพณีต่างๆ ในภาคเหนือ

 • ประเพณียี่เป็ง
 • ประเพณีทานขันข้าว
 • ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
 • ประเพณีปอยส่างลอง(งานบวชลูกแก้ว)
 • ประเพณีฟ้อนผีปู่ย่า
 • ประเพณีสลากภัต

ประเพณีต่างๆ ในภาคกลาง

 • ประเพณีตักบาตรดอกไม้
 • ประเพณีกวนข้าวทิพย์
 • ประเพณีตักบาตรเทโว
 • ประเพณีทำขวัญข้าว
 • ประเพณีกำฟ้า
 • ประเพณีโยนบัว
 • ประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ

ประเพณีต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ประเพณีแห่ผีตาโขน
 • ประเพณีแห่นางแมว
 • ประเพณีบุญเบิกฟ้า
 • ประเพณีบุญผะเหวด
 • งานประเพณีตีช้างน้ำนอง
 • ประเพณีแซนโฎนตา
 • ประเพณีทอดกฐิน
 • ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
 • ประเพณีบุญบั้งไฟ
 • ประเพณีแห่เทียนพรรษา
 • ประเพณีไหลเรือไฟ
 • ทอดผ้าป่ากลางน้ำ
 • เทศกาลผลไม้
 • ทำบุญกลางทุ่ง
 • ทอดผ้าป่าโจร

ประเพณีต่างๆ ในภาคใต้

 • ประเพณีให้ทานไฟ
 • ประเพณีสารทเดือนสิบ
 • ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
 • ประเพณีลากพระ
 • ประเพณีอาบน้ำคนแก่
 • ประเพณีสวดด้าน
 • ประเพณีแห่นางดาน
 • ประเพณีกวนข้าวยาคู
 • ประเพณียกขันหมากพระปฐม
 • ประเพณีตักบาตรธูปเทียน