ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยม 1 - 6 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ช่อง DLTV

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยม 1 - 6 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ช่อง DLTV
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

จากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนสำคัญและการดำเนินชีวิตในสังคม ตลอดจนยังส่งผลให้การเรียนการสอนในทุกสถานศึกษาต้องยุติไปชั่วคราว ทำให้ภาคการศึกษาในประเทศไทยทุกระดับต้องปรับตัว เพราะการเรียนรู้จะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ โดยเริ่มจากการเลื่อนวันเปิดเทอมและปรับช่วงเวลาการเรียนใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ทั้งยังได้มีการเปิดให้เรียนแบบออนไลน์ไปเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เพิ่มเติมจากการเรียนผ่านทีวีดาวเทียมที่มีอยู่ก่อนแล้ว เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ภาคการศึกษาใหม่ โดยมี มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น

อาจจะดูเป็นเรื่องยากอยู่สักหน่อย หากต้องคอยควบคุมให้ลูกหลานของเรามานั่งเรียนออนไลน์ด้วยความตั้งใจแบบไม่ขาดตกบกพร่อง คงต้องให้ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดเท่าที่เวลาจะเอื้ออำนวย เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ซึ่งในแต่ละวัน ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าไปดูตารางเรียนออนไลน์ DLTV 2563 ล่วงหน้าในรายวิชาต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th คลิกเลือก ตารางออกอากาศ >> เลือกระดับชั้น >> เลือกวันที่ต้องการดูตาราง

การเรียนรูปแบบใหม่นี้ มีอยู่ด้วยกัน 6 ช่องทาง

 1. ทีวีดิจิทัล ช่อง 40 - 45
 2. ทีวีดาวเทียม KU-BAND (จานทึบ) ช่อง 186 - 191
 3. ทีวีดาวเทียม C-BAND (จานใส) ช่อง 340 - 345
 4. เว็บไซต์ DLTV
 5. แอปพลิเคชัน DLTV
 6. YouTube Channel

เนื้อหาบน YouTube Channel กดเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่าง

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 192

 • 08:30 : ว21101 วิทยาศาสตร์ ม.1 * เรื่อง ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม (1) *
 • 09:30 : อ21101 ภาษาอังกฤษ ม.1 * เรื่อง My room, My place (1)
 • 10:30 : ท21101 ภาษาไทย ม.1 * เรื่อง วิจักษ์วรรณคดี (คุณค่าด้านวรรณศิลป์)
 • 12:30 : ส21103สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมม.1 เรื่อง คุณธรรมจากชาดกและการนำไปใช้
 • 14:30 : Rerun : ว21101 วิทยาศาสตร์ ม.1 * เรื่อง ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม (1) *
 • 15:30 : Rerun : อ21101 ภาษาอังกฤษ ม.1 * เรื่อง My room, My place (1)
 • 16:30 : Rerun : ท21101 ภาษาไทย ม.1 * เรื่อง วิจักษ์วรรณคดี (คุณค่าด้านวรรณศิลป์)
 • 18:30 : Rerun : ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 เรื่อง คุณธรรมจากชาดกและการนำไปใช้

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV7

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 193

 • 08:30 : ท22101 ภาษาไทย ม.2 * เรื่อง การเขียนบรรยาย *
 • 09:30 : ว22101 วิทยาศาสตร์ ม.2 * เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด (2)
 • 10:30 : ว22101 วิทยาศาสตร์ ม.2 * เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด (3) *
 • 12:30 : ส22102 ประวัติศาสตร์ ม.2 เรื่อง ก่อนการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
 • 14:30 : R : ท22101 ภาษาไทย ม.2 * เรื่อง การเขียนบรรยาย *
 • 15:30 : R : ว22101 วิทยาศาสตร์ ม.2 * เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด (2)
 • 16:30 : R : ว22101 วิทยาศาสตร์ ม.2 * เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด (3) *
 • 18:30 : R : ส22102 ประวัติศาสตร์ ม.2 เรื่อง ก่อนการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV8

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 194

 • 08:30 : ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 * เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร *
 • 09:30 : ท23101 ภาษาไทย ม.3 * เรื่อง คุณค่าวรรณกรรม
 • 10:30 : อ23101 ภาษาอังกฤษ ม.3 * เรื่อง Indoor Sports
 • 12:30 : ศ23103 ดนตรี ม.3 * เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีตะวันตก (1)
 • 14:30 : Rerun : ท23101 ภาษาไทย ม.3 * เรื่อง คุณค่าวรรณกรรม
 • 15:30 : Rerun : ท23101 ภาษาไทย ม.3 * เรื่อง คุณค่าวรรณกรรม
 • 16:30 : Rerun : อ23101 ภาษาอังกฤษ ม.3 * เรื่อง Indoor Sports
 • 18:30 : Rerun : ศ23103 ดนตรี ม.3 * เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีตะวันตก (1)

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV9

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 198

 • 08:30 : ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
 • 09:30 : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเขียนสับเซต
 • 10:30 : ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ความงามของนาฏศิลป์
 • 12:30 : วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โรคไตและโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะ
 • 13:30 : Rerun : ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
 • 14:30 : Rerun : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเขียนสับเซต
 • 15:30 : Rerun : ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ความงามของนาฏศิลป์
 • 16:30 : Rerun : วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โรคไตและโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะ
 • 17:30 : Rerun : ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
 • 18:01 : Rerun : ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ) เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
 • 18:30 : Rerun : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเขียนสับเซต

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV13

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 199

 • 08:30 : การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • 09:30 : วิทยาศาสตร์ (กายภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเขียนสูตรเอมพิริคัลของสารประกอบไอออนิก
 • 10:30 : ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี(6)
 • 12:30 : Rerun  การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • 13:30 : Rerun : วิทยาศาสตร์ (กายภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเขียนสูตรเอมพิริคัลของสารประกอบไอออนิก
 • 14:30 : Rerun : ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี(6)
 • 15:30 : Rerun : การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • 16:30 : Rerun : วิทยาศาสตร์ (กายภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเขียนสูตรเอมพิริคัลของสารประกอบไอออนิก
 • 17:30 : Rerun : ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี(6)
 • 18:01 : Rerun : ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ต่อ) เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี(6)
 • 18:30 : Rerun : การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การป้องกันกำจัดศัตรูพืช

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV14

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 200

 • 08:30 : วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์
 • 09:30 : ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ข้อสังเกตการใช้คำราชาศัพท์
 • 10:30 : การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง แคลอรีที่เหมาะสมกับนักเรียน
 • 12:30 : Rerun : วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์
 • 13:30 : Rerun : ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ข้อสังเกตการใช้คำราชาศัพท์
 • 14:30 : Rerun : การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง แคลอรีที่เหมาะสมกับนักเรียน
 • 15:30 : Rerun : วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์
 • 16:30 : Rerun : ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ข้อสังเกตการใช้คำราชาศัพท์
 • 17:30 : Rerun : การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง แคลอรีที่เหมาะสมกับนักเรียน
 • 18:01 : Rerun : การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) เรื่อง แคลอรีที่เหมาะสมกับนักเรียน
 • 18:30 : Rerun : วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV15