"ห้องเรียนพิเศษ" ของนักเรียนมัธยม แต่ละห้องมีความหมายว่าอะไรและเรียนอะไรบ้าง

"ห้องเรียนพิเศษ" ของนักเรียนมัธยม แต่ละห้องมีความหมายว่าอะไรและเรียนอะไรบ้าง

ในปัจจุบันนี้การศึกษาของประเทศไทย เรียกได้ว่ามีความเข้มข้นขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนมาก โรงเรียนบางโรงเรียนมีการปูพื้นฐานการเรียนให้กับนักเรียนให้มีความถนัดและสามารถมากขึ้นตั้งแต่ช่วงมัธยมต้น จึงทำให้เกิดห้องเรียนต่างๆ ขึ้นมามากมาย จนในบางครั้งเราก็สับสนและไม่เข้าใจว่าแต่ละห้องนั้นมันคืออะไรและเรียนอะไรกันแน่

โดยในครั้งนี้ Sanook Campus เราก็เลยจะขอนำเสนอห้องเรียนพิเศษต่างๆ ของห้องเรียน ว่าแต่ละห้องนั้นคืออะไร และเรียนอะไรกันแน่ โดยส่วนใหญ่แล้วห้องเรียนใหญ่ๆ จะแบ่งเป็นสองหลักสูตรก็คือ หลักสูตร วิทย์-คณิต และ เรียนภาษาอังกฤษนั่นเอง

 istock-647187996(1)

"ห้องเรียนพิเศษ" ของนักเรียนมัธยม แต่ละห้องมีความหมายว่าอะไรและเรียนอะไรบ้าง

Gifted

ห้อง Gifted นั้นเป็นห้องเรียนพิเศษของนักเรียนสาย วิทย์-คณิต ที่เน้นการเรียนคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาจะมีความเข้มข้น และมีเนื้อหาที่มากกว่าห้องเรียนปกติเรียนกัน อาจจะมีเนื้อหาที่อยู่ในระดับชั้นที่สูงกว่าเรียนอยู่ด้วย โดยชั่วโมงเรียนของห้อง Gifted ก็จะมากกว่าห้องปกติด้วย

TEP

ห้อง TEP ย่อมาจาก Talent Education Program การเรียนของห้องนี้ก็จะเหมือนกับทาง ห้อง Gifted แต่แค่มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปแต่ละโรงเรียนนั่นเอง ซึ่งเป็นห้องเรียนพิเศษของนักเรียนสาย วิทย์-คณิต นั่นเอง

GATE

ห้อง GATE ย่อมาจาก Gifted and Talent Education Program โดยห้องเรียน GATE จะเรียนคล้ายกับ ห้องเรียน Gifted และ TEP แต่จะมีความแตกต่างกันออกไป ตรงที่ความเข้มข้นของเนื้อหาบางวิชา

SMA

ห้อง SMA ย่อมาจาก Science Math Ability ห้องเรียนนี้เป็นหลักสูตรคล้ายกับ Gifted, TEP และ GATE ของนักเรียนสาย วิทย์-คณิต นั่นเอง

SME

ห้อง SME ย่อมาจาก Science Math English ห้องเรียนนี้จะเน้น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แต่จะเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษด้วย การเรียนห้องเรียนนี้จะคล้ายกับห้อง Gifted แต่จะเพิ่มชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วย

EP

ห้อง EP ย่อมาจาก English Program เป็นห้องเรียนที่เน้นวิชาภาษาอังกฤษ โดยการเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมด คล้ายๆ กับโรงเรียนนานาชาติ ต่างกันตรงที่บางรายวิชาจะสอนเป็นภาษาไทย

MEP

ห้อง MEP ย่อมาจาก Mini English Program เป็นห้องเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษเหมือนกับห้อง English Program เพียงแต่ความเข้มข้นจะน้อยกว่า อาจจะมีหลายวิชาที่เรียนเป็นภาษาไทย

IEP

ห้อง IEP ย่อมาจาก Intensive English Program เป็นห้องเรียนที่เน้นการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และเรียนแบบ English Program หรือเรียนเกือบทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ เหมือนกับการรวมกันของห้องเรียน Gifted กับ English Programเข้าด้วยกัน เพียงแต่วิชาวิทย์และคณิตศาสตร์เนื้อหาอาจไม่เข้มข้นเท่าห้อง Gifted